ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

پاتوژنز تب شير

پاتوژنز تب شير فسفر نيز نقش بسيار مهمي در پاتوژنز تب شير دارااست بطوريكه ارتقا غلظت فسفر موجب افزايش خطر پيدايش تب شير مي شود . اگرچه،حساسيت تنظيم سطوح فسفر به اندازه تنظيم سطح هاي فسفر به اندازه تنظيم مرحله كلسيم نيست،اما هر دو عنصر با يون هاي فسفات پلاسما به شدت در ارتباط مي باشند و به طور بدون واسطه توسط D3 و به طور غيرمستقيم توطس بازخورد منفي كلسيم PTH تنظيم مي شود .(گاف 1999)بر پايه شواهد مو جود (كيچورا و همياران 1982)سطوح بالاي فسفر در جيره هاي پيش از زايش مي تواند اثر سوئي بر هموستازي كلسيم داشته باشد . پرس پلت
تفاوت كاتيون و آنيون جيره تئوري نقش تفاوت كاتيون و آنيون جيره در بيماري زايي تب شير،اولين توشه به وسيله پژوهشگران نروژي مطرح گرديد . اين محققين متوجه شدند كه جيره هاي حاوي سطح ها بالاي سديم و پتاسيم و سطوح تحت كلر و سولفور موجب ارتقاء وقوع تب شير مي شوند و در حالي كه جيره هاي دربردارنده سطوح بالاي كلر و سولفور و سطح ها تحت سديم و پتاسيم و يا اين كه جيره هاي دربردارنده نمك ها آنيوني وقوع تب شير را كاهش مي دهند .افزايش پتاسيم جيره مي تواند موجب هيپركلسمي شود(هورست و همكاران 1997) . وقتي آنيون ها جذب مي شوند براي خنثي شدن بار يوني بطور عمومي غلظت H+ مثبت ارتقا يافته و اسيدوز چهره مي دهد . اضافه كردن نمك هاي آنيونيك به جيره سبب كاهش PH خون و ادرار شده در‌صورتي‌كه PH ادرار بين 5 .5 تا 6 .2 باشد اسيدوز خفيف قابل پذيرش مي‌باشد و كمتر از 5 .5 نبايدباشد . با كلريد آمونيوم بهتر از سولفات آمونيوم در جيره مي‌باشد .وارد كردن به حيوان به يك اسيدوز متابوليكي خفيف به وسيله بيش تر كردن CL- , SO4- به جيره قبل از وضع حمل آلرژي بافت ها را به پاراتورمون ارتقاء داد .بر اين مبنا ميباشد كه طولاني تر كردن نمك هاي آنيوني يه جيره بازجذب كلسيم از استخوان ها و توليد D3 را بسيار مي نمايد . آنچه كه سبب تب شير مي شود آلكالوز متابوليكي است و كه بر اثر ناتوان بودن بافتهاي تن گاو و دادن جواب مناسب به هورمون هاي پاراتيروئيد است .نمك هاي كلرور در مقايسه با نمك هاي سولفاته اسيدوژنيك تر هستند . (كلريد كلسيم 1 .5%و سولفات منيزيم 1 .7%و كلريد آمونيوم 0 .8%)بهترين منش به كار گيري از نمك هاي آنيوني در خوراك به كارگيري از طعام پلت گرديده هست . حداقل مي بايست 10 روز از جيره آنيوني در جيره پيش از زايش به كارگيري كرد .جيره هاي آنيوني خيز پستان يا اين كه ادم در گاوهاي شكم يك را كاهش مي دهد . پتاسيم غلظت ارگانيك پتاسيم در پلاسماي گاو حدود 3 .9 تا 5 .8 ميلي اكي والان در ليتر هست .هيپوكالمي،معمول ترين عارضه ثانويه در نشخواركنندگاني مي‌باشد كه اسيدوز لاكتيكي شكمبه ،كتوز،اسهال،نقص كليوي و كاهش بزاق در طول تنش گرمايي ،دارند .كمبود كلسيم خون اثرات حاذق بر روي وظيفه‌هاي قلب دارااست .گاوها معمولا ،جيره هايي كه پتاسيم آنان بيش از نيازشان مي باشد را براي تامين نيازهاي بافتي ،مصرف مي كنند به ادله اين كه تقريبا تمام پتاسيم جيره از رويكرد روده جذب مي شود براي پيشگيري از ارتقا پتاسيم مازاد پلاسما ،ضروري است .كليه ها اندازه پتاسيم مازاد جذب گرديده را دفع كنند دفع كليوي پتاسيم ،توسط آلدوسترون در اختيار گرفتن مي شود كه اين هورمون،ترشح كليوي پتاسيم را در تبادل با يون هاي سديم ،افزايش مي دهد . انسولين ،فعاليت پمپ سديم-پتاسيم ATPآز را ارتقاء ميدهد،و در كبد و ماهيچه اسكلتي منجر افزايش جذب پتاسيم به وسيله اين بافت ها مي شود .زماني غلظت H+در خون گاو شروع به ارتقاء ميكند،پتاسيم ،مايعات درون سلولي را ترك خواهد كرد و وارد مايعات خارج سلولي خواهد شد .در همين بازه زماني غلظت H+در مايع درون سلولي آغاز به افزايش ميكند .هيپركالمي اغلب سود عملكرد تن در نبرد با اسيدوز مي باشد .برعكس ،اگر حيوان در خطر بروز آلكالوز باشد K+ از مايعات خارج سلولي خارج مي شود،در فيض سطح ها H+داخل سلولي كاهش مي يابد و غلظت هاي H+ بيرون سلولي افزايش مي يابد تا PH طبيعي خون را محافظت نمايد .هر كيلوگرم شير تقريبا حاوي 1 .5 گرم پتاسيم مي باشد و پرورش جنيني در آخرها آبستني روزانه به حدود 1 گرم پتاسيم نياز دارد . كاهش غلظت پتاسيم داخل سلولي باعث كاهش قدرت ماهيچه مي شود .كاهش در پتاسيم درون سلولي ،مقدار كلسيم آزاد شده از شبكه ساركوپلاسمي را در طول فعاليت ماهيچه اي ،كاهش مي دهد و در فيض آن اثر متقابل بين اكتين و ميوزين كه سبب ساز انقباض ماهيچه مي شود،كاهش مي يابد .
برچسب: پرس پلت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۲۷:۰۲ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :