ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

دست اندركاران موءثر بر تغيير تحول ظواهر پلت و شيوه بر طرف كردن آن

دست اندركاران 
موءثر بر تغيير تحول ظواهر پلت و شيوه بر طرف كردن آن :

پرس پلت

تجربه نشان داده مي‌باشد در جيره هاي با فيبر بالا به كارگيري از حرارت خيلي بالا مسبب ساخت برآمدگيهاي ريش ريش بر روي تراز پلت مي گردد . حتمي به توضيح مي‌باشد كه در اين دسته طعام ها كه اكثر در غذا تيم دامي ديده مي شود مي بايست توجه كافي در مدت حرارت دهي فيس بگيرد تا حرارت به مقدار اي داده شود كه سپس از خروج از داي مواد خوراكي پلت گرديده دفرمه نشوند وشكل فيزيكي خود را محافظت كنند . در صورتي كه تكنيس داي در محاسبات توليد كه نسبتي ميباشد از قطر سوراخ داي با تكنيس موءثر صحيح انتخاب نگردد سبب مي شود كه مواد خوراكي پس از خروج از داي به رنگ هايي مثل رنگ قهوه اي يا رنگ كاملا تيره و احيانا سياه كه كليه اينها نشان از طول موءثر تكنيس بوده كه با قطر داي منطبق ندارد( طول تكنيس فراوان است) حاصل آيد و يا اين‌كه مواد به راحتي با اعتنا به نگهداري وضعيت فرمولاسيون جيره باز نيز قوام كافي راندارد كه اين شرايط نيز نشان از آن دارااست كه تكنيس داي كوتاه هست . شناخت با تكنيس هاي متعدد داي در اين صنعت لازم است تا موقع تعيين داي از دايي كه با تكنيس صحيح طراحي شده استفاده گردد ( چراكه در اين صنعت شبيه با صنعت هايي نظير فشرده سازي بعضا از پلاستيك ها و همچنين صنعت پلت سازي چوب هم داي هايي شبيه به اين صنعت هم به فعاليت مي رود كه بعضا از نتيجه جويان از اين غفلت سو به كار گيري مي نمايند) . 

"پلت خميده به ياور كنار گذاشتن خوردگي " : اين پديده معمولا وقتي رخداد مي افتد كه از رخنه‌ هاي داي خارج مي آيند و علت آن مسافت تصاحب كردن تيغه ها از تراز داي مي باشد ( مراد از تيغه جاقو يا اين كه اصطلاحا " كاتر" مي باشد كه در بعضا پلت ها يك كاتر و در بعضا دو يا اين كه سه كاتر با دقت به تعداد غلطك ها و دسته جيره بر روي دستگاه نصب مي گردد كه از آن براي برش دادن پلت در ميزان هاي موضوع لحاظ استفاده مي گردد) . درصورتي كه تيغه كند گرديده باشد نيز فيض آن ضربه ميل كردن ويا فشرده شدن را به دنبال داراست كه به دنبال آن پلت كنار گذاشتن خورده و خميده مي گردد . 

براي اصلاح مشكل فوق مي توانايي تراكم داي را در طعام هاي آردي بالا موفقيت ، يعني ارتقاء تعداد تيغه (كاتر) كه به وسيله آن چگالي و رنج پلت بهبود پيدا مي كند . ديگر اين كه مي بضاعت با خرد كردن مواد نپخته به ذرات كوچك تر ، درصورتي كه ملاس و چربي بيشتر مي شوند سطح پراكندگي آن ها بايد اصلاح شود و ميزان آن‌ها در اختيار گرفتن شود كه بتوان چگالي و سختي پلت بهبود پيدا كند . مي بضاعت و توان مسافت تيغه با مرحله داي را تهيه و تنظيم نمود يا ردوبدل كرد . يا اين كه از كامل كننده هاي چسبان برحسب نياز و با توصيه كارشناس ناظر استفاده كرد . 

" كنار گذاشتن افقي در طول پلت": مشابه به پديده واقعه افتاده در بالا مي باشد ولي تفاوت جان دار عدم خميدگي مي‌باشد . در زماني كه جيره دارنده فيبر بالايي باشند اين پديده به وجود مي آيد و به حافظه اين مي‌باشد كه ارتفاع فيبر ها از قطر ترك ها اكثر اند و پس از خروج از داي به خاطر خواص انبساط فيبرها، پلت كنار گذاشتن مي خورد و ظواهر پلت ها به صورت پوست درخت سوخته در مي آيد . 

براي 
اصلاح آن بايستي به مورد ها پايين پرداخت : 
- ارتقاء تراكم داي . 

- ميزان فيبر ها نبايد اكثر از قطر ذرات باشد ، براين اساس بايستي در بخش آسياب بيشتر دقت شود . 

- اندك كردن ظرفيت دستگاه پلت يا اين كه اصطلاحا دور فيدر را كاهش اعطا كرد كه باعث كم شدن اندازه عبور مواد از داي و كاهش برهه زماني عبور مواد و رنج پلت هم اكثر مي گردد . 


بالابردن بازه دوران پخت و پروسه كانديشنينگ (كانديشنر تعدادي لايه) 
- در شراي غذا آردي رطوبت بالايي دارا‌هستند يا اين كه دارنده اوره اند چنين موردها پيش مي آيد كه رطوبت و اوره بايد در دست گرفتن گردند . 

" ترك عمودي روي مرحله پلت " : اجزاي پفكي والاستيكي كه در مواد پودر شده وجود دارا‌هستند ممكن مي‌باشد در طول مراحل كانديشنينگ به حافظه جذب رطوبت منبسط شوند كه وقتي به وسيله داي فشرده مي شوند دچار ترك خوردگي مي شوند و علت آن همان گونه كه گفته شد خاصيت الاستيكي و رطوبت موجود در ذرات مواد آلي ميباشد . 

در رويكرد تصحيح آن مي بضاعت تركيب جيره را تغيير‌و تحول بخشيد اگر چه كه ممكن است منجر ارتقا هزينه جيره شود و يا از بخار خشك بطور متناوب استعمال كرد و مي بضاعت و توان با كاهش گنجايش پلت و يا اين كه ارتقا طول مفيد شكاف ها ي داي كه برهه زماني ماندگاري مواد را در سوراخ ها افزايش مي دهد، هم به كار گيري كرد ضروري به ذكر مي باشد در اين مواقع مي توانايي از موادي كه از كنار گذاشتن خوردگي پلت جلو گيري نمايد (پلت چسبان) به كار گيري كرد . 

" كنار گذاشتن منشعب روي تراز داي " : اين ظاهر در پلت نشان از آن داردكه پلت دارنده ذرات والا در مواد آردي مي باشد كه مانع از جذب بخار و رطوبت در حين فرايند پلت كردن مي شود . قابل انعطاف شدن ذرات درشت به راحتي نرم شدن ذرات با اندازه كوچك نميباشد بنابراين در ارتفاع روند خنك شدن به خاطر تفاوت ميزان سختي مبتلا چروكيدگي مي شود و كنار گذاشتن خوردگي منشعب در روي آن به وجود مي آيد . 

در اينجا براي تصحيح زمينه فوق بايستي ميزان ذرات در اختيار گرفتن شود و يك شكل بودن ذرات آردي در طول فرآيند كانديشنينگ لازمه رفع اين اختلال مي باشد . 

نتيجه 
گيري : 
با دقت به آماده بودن شرايط مطلوب در بازار امروز و رشد روز افزون تقاضاي خوراك آماده پلت واجب مي باشد كه علم فرآوري اين طعام ها تقويت گردد و لازمه آن به كارگيري متخصصان خوش تفكر و با حوصله و با تجربه در اين صنعت است تا از اين بستر در جهت استفاده مندي هرچه بخش اعظم صنعتگران متشخص قدمي برداشته شود . ضروري به ذكر هست كه پتانسيل بالا در پيش روي اين صنعت و همينطور خام بودن كلي اين صنعت هنوز در ايران نياز به كسب تجربيات بخش اعظم را مي طلبد . 

با 
اعتنا به اين‌كه مطالب آماري و تحليلي در پروسه سازي پلت به نسبت ناچيز است و با توجه به مدت كوتاهي از آغاز عمل اين صنعت در كشور‌ايران مي گذرد ميتوان خاطرنشان كرد : 
1- پلت كردن و روند سازي غذا تلفيقي از علم ها مختلفي همچون تغذيه،مكانيك، الكترونيك، فيزيك و شيمي به طور گسترده و ديگرعلوم متعلق هم بطور نسبي مي باشد . 

2- با فراهم نمودن وضعيت پروسه سازي رويه را براي توسعه اين صنعت گشوده نمائيم . 

3- به زودي نيز فوت و فن و تكنيهايي كه در پيش روي ما مي باشد تمامي وابستگان به اين صنعت را برآن ميدارد كه به اين تكنيك با نگاهي تازه بنگريند . 

پلت ها به تيتر خوراكي با هويت بهبود استفاده وري در زماني نه چندان دور عرصه اي را جهت اكمال نقوص مو جود در غذا دهي سنتي را مهيا خواهند ساخت . لذا فيض آوري لازمه اش استعمال از اين جور خوراك خواهد بود . 

 
برچسب: پرس پلت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۰۶:۵۴ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :