ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

گاو هاي پر توليد

همچنانكه مي دانيد بخصوص در گاوهاي پرتوليد و اوايل زايش بيشتر ترين فقدان در جيره گاوهاي شيري انرژي است . چون در اين مدت دام در بالانس منفي انرژي قرار دارد و با دقت به حجم شكمبه نمي تواند اندازه زيادي طعام را براي تامين انرژي قضيه نياز خود و توليد شير بالا مصرف نمايد براين اساس ضروري مي‌باشد كه از موادي كه حاوي انرژي بالايي ميباشند در جيره به كارگيري كرد . كه از پاراگراف اين مواد مي بضاعت و توان به دانه سويا پرچرب فرآوري شده و چربيها اشاره نمود . . 
جدول 
مقايسه چك گونه هاي كنجاله ها و منابع پروتئيني كنجاله 
هاي پروتئيني پروتئين خام-درصد چربي خام-درصد انرژي خالص شيردهي فيبر خام-درصد بها هر واحد پروتئيني(تومان) ارزش هر واحد چربي(تومان) فول فت سويا 37 18 1 .98 5 .4 18 .92 38 .89 

پرس پلت

كنجاله سويا-42 42 4 .9 1 .94 7 .3 12 .38 106 .1 
كنجاله تخم پنبه 32 4 .5 1 .68 22 13 .44 95 .56 
كنجاله آفتابگردان 26 1 1 .3 24 12 .69 
330 كنجاله كلزا 34 4 .5 1 .9 12 11 .03 83 .3 
كنجاله گلرنگ 22 1 .3 1 .25 39 14 .55 
250 نكته1 
: در مقايسه ارقام از جدول فوق معلوم شويد كه: قيمت هر واحد پروتئيني فول فت سويا در مقايسه با كتنجاله سويا فقط 6 .5 تومان گرانتر هست در صورتيكه در مقايسه هر واحد چربي كنجاله سويا 67 تومان گرانتر از فول فت سويا ميباشد . 
نكته 2:با اعتنا به مقايسه آماري انجام شده دربين متوسط پروتئينهاي و چربي مو جود در اشكال كنجاله هاي مصرفي در جيره گاوهاي شيري مشخص شويد كه مقادير پروتئين نپخته در كنجاله هاي تخم پنبه ،كلزا و آفتابگردان و گلرنگ تحت حد ميانگين حساب و كتاب شده پروتئين دارا هستند .و كنجاله سويا 42 درصد و فول فت سويا بيش از حد ميانگين محاسباتي پروتئين دارند . 
نكته 
3: در فيس استفاده از فول فت سويا مي بضاعت به شرح زير از منابع پروتئني جيره به ازاي هر يك درصد فول فت سويا كسر نمود: 0 .8 درصد از كنجاله سويا،1 .16 درصد از كنجاله تخم پنبه ،1 .42 درصد از كنجاله آفتابكردان ،1 .06 درصد از كنجاله كلزا و 1 .68 درصد از كنجاله گلرنگ كسر مي گردد .در ضمنيكه مقدار 1 .8 درصد به چربي جيره اضافه مي گردد . همچنين مقادير متعددي ويتامين E كه جهت بهبود عملكرد سيستم ايمني و ايجاد مثلي در حيوان موثر هست با اطمينان خاطر براي دام تامين مي گردد . 
نكته4 :مهم اين كه علاوه بر افزايش ساخت شير و چربي آن انرژي تامين شده از شيوه فول فت سوياي مصرفي در جيره نسبت به بقيه كنجاله ها ارزانتر ين مي‌باشد . 
و با دقت به مقايسات انجام شده معادله زير جهت برآورد شايسته ترين ارزش اشكال كنجاله زمينه استفاده با اعتنا به اندازه چربي در جيره گاوهاي شيري به شرح پايين مي باشد .(نمودار 
الف) Y=356 .21+19 .93X 
كه Y نشانگر قيمت و X نشانگر مقدار چربي در هر يك از كنجاله هاي نامبرده است . 
بطور 
مثال: در مقايسه فول فت سويا و كنجاله سويا 42% حداكثر ارزش براي فول فت سويا 714 تومان و حداكثر بها براي كنجاله سويا 453 تومان مي باشد درصورتيكه در بخش اعظم مواقع سال ارزش كنجاله سويا بيش از 500 تومان هست . 
سفارش 
هاي مصرف: فول فت سويا را با اعتنا به اين كه مرجع تامين كننده پروتئين و انرژي مي باشد مي بضاعت و توان دست كم 6 درصد و حداكثر 15 درصد در جيره گاوهاي شيري استعمال نمود . درصد ورود به جيره با تدريجي بوده و دستكم زمان عادت پذيري در چهره استفاده از فول فت سويا در جيره 5 روز مي باشد . 


برچسب: پرس پلت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۵:۲۶ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :