ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

مهم‌ترين صفات در تحليل تيپ گاوهاي شيري

مهم‌ترين 
صفات در تحليل تيپ گاوهاي شيري انگيزه رشد دهندگان تجارتي گاوهاي شيري دقيقاً سودمندي قابل استمرار و دراز برهه زماني هست و گاوهاي پرتوليدي كه صفات مربوط به تيپ آنان خوب بوده مي باشد سواي استثنا بخشي از سودمندين گاوهاي گله بوده اند . هرچه در گله گاوهاي بدون نقص‌ كمتر باشد سودمندي افزايش مي يابد، چون گاوهايي كه تيپ بهتري دارند كمتر به بيماريهاي ايجاد مثلي و پستاني مبتلا مي شوند و در نتيجه ميزان جايگزيني گاوها كاهش يافته و علاوه بر آن هزينه هاي معالجه آنها نيز كاهش مي يابد صورت عمومي تن پايه توليد بالاست . 
گاوهايي 
با صورت عمومي تن خوب دارنده حالت زير مي‌باشند : - به طور موثري علوفه ارزان قيمت را به شير تبديل مي كنند . 

پرس پلت

- اقتدار بيشتري در نگهداري حداكثرتوليد دردوره هاي شيردهي متفاوت خواهند داشت . 
- زمان برهه زماني بيشتري در گله مي مثل . 
- عمر پرتوليدتري از نظر ايجاد شير و گوساله زايي و تندستي ايجاد مثل دارا هستند . 
مورد ها بالا همه به اين مسئله اشاره دارا هستند كه خوب بودن شكل عمومي بدن رابطه مستقيمي با سطح هاي توليد بالاتر، ماندگاري و سودمندي بادوام و درازمدت درگاوها داراست . 
از صفات خطي تيپ در دهه هاي اخيرجهت انتخاب براي ارتقا طول قدمت گله استفاده شده مي باشد و اين به دليل ورا ثت پذيري بالاتر اين صفات نسبت به بقيه معيارهاي مستقيم ارتفاع عمرو نيز يك صدايي تقريبا بالاي اين صفات با طول عمر مي باشد . ارتقاء ارتفاع قدمت دامها سبب به كاهش هزينه هاي جايگزيني تليسه ها ، استعمال اكثر از گاوهايي با توليد شير بالاتر در گله و حصول تعداد فرزندان بيش تري از حيوان‌ها مطلوب درگله مي گردد . امروزه استفاده از تكنيك هاي اصلاح نژادي دربهبود كمي و كيفي توليدها گله ، به صورت امري اجتناب ناپذير درآمده مي باشد و در اين راستا منفعت گيري از آخري دستاوردها در ميدان علم اصلاح نژاد بهترين ابزار مي باشد . بررسي تيپ يكي از اين ابزارهاي تصحيح نژادي در گله هاي گاو شيري ميباشد . 
در مجموع بايستي درنظر داشت كه داده هاي صفات خطي تيپ زودتر قابل اندازه گيري ميباشند تا داده هاي طول قدمت و اين مزيت ر اندرز ميكرد همواره مي بايست درنظر داشت .صفات طول عمر و ماندگاري وراثت پذيري پاييني دارند پس براي پيش بيني صفت كل طول عمر بايستي انتخاب براساس صفات همبسته باشد . 
فدراسيون جهاني ه لشتاين فريزين 1 به امداد اغلب كشورها برنامه هماهنگي را براي تحليل تيپ گاوهاي شيري ار ائه كرد . در سال 1986 فدراسيون هلشتاين فريزين اروپا 2 فعاليت تيم هايي را براي آزمايش هماهنگ سيستم هاي طبقه بندي تيپ ساخت كرد . 
در كشور ايران كميته ارزيابي تيپ در سال 1372 تشكيل شد كه هدف آن ارتقاء ارتفاع نظارت تيپ در گله ها ميباشد . 
ماندگاري 
انگيزه اصلاح نژاد درگاوهاي شيري ارتقا ارتفاع عمر اقتصادي به ازاي هر دام در واحد بازه زماني هست . 
ماندگاري در گله معياري مي باشد كه بيانگر ميزان باروري و مقاومت حيوان به بيماري مي باشد كه گهگاه زمان ها به چهره بقاء يا اين كه ارتفاع عمر توليدي نيز ابلاغ مي شود . به دليل وراثت پذيري اندك اين و همينطور عدم دست يابي به كل ارتفاع عمر حيوانات مو جود درگله ، استعمال از / صفات (كمتر از 1 )صفات همبسته قابل اندازه گيري در سنين اوليه راه و روش متداولي براي گسترش ماندگاري مي باشد . 
يكي از مهم ترين اين صفات، صفات تيپ مي باشند . 
ويژگي ها 
گاوها كه روي طول عمرش اثر مي گذارد 2 دسته مي باشد: 1 . خصوصيات توليدي حيوان . 
2 . ساير صفات موثربر ارزيابي تيپ . (صفات توليد مثلي – تندرست – صفات مديريتي و سرعت دوشش، رفتار و خلق و خوي حيوان و غيره) مي باشد . 
يك عدد از صفات اقتصادي با اهميت گاوهاي شيري طول عمر اقتصادي گاوهاي شيري است كه با صفات تيپ و توليد رابطه بدون واسطه داراست . 
حدود 1 تا 3 سال توليدي ارتفاع مي كشد كه يك گاو بتواند هزينه هاي رشد خويش را به دامدار باز پس دهد . پس هر چه طول عمر يا اين كه ماندگاري افزايش يابد نگهد اري حيوان نتيجه بيشتري خواهد داشت . اين صفت كه مربوط به كل ارتفاع قدمت حيوان مي شود را تنها پس از حذف گاوها از گله مي تواند مقدار گيري كرد .در كشورهايي مثل كانادا، فرانسه، آلمان و هلند ماندگاري براي تولي شير تصحيح مي گردد تا بيان كنده اثر حذف به ادله ايجاد ذيل شير باشد، در حاليكه دركشورهايي نظير نيوزلند، استراليا و ايالات متحده ماندگاري به طول كلي ابلاغ مي شود . 
گونه هاي 
صفات ماندگاري 1- 
طول عمر 2- 
صفات بقاء


برچسب: پرس پلت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۳۹:۰۸ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :