ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

علائم بيماري هاي طيور

كيسه 
هاي هوايي كيسه 
هاي هوايي پر از چركهاي پنيري ( CRD ) 
كيسه 
هاي هوايي حاوي دانه هاي ريز ( آسپرژيلوزيس ) 
كيسه 
هاي هوايي كدر ( برونشيت عفوني – نيوكاسل ) 
كيسه 
هاي هوايي ضخيم گرديده ( عفونت هاي ثانويه باكتريايي ) 
دانه 
هاي ندول نظير در كيسه هاي هوايي ( مايت سيستودتيس نودوس ) 


كبد 
بيرنگي 
كبد ( خونريزي داخلي و خارجي و آلودگي به انگلهاي داخلي و خارجي ) 
كبد 
زرد رنگ چرب ( مسموميت با سموم فسفره – دژنرسانس چربي ) 
كبد 
قرمز رنگ واضح ( اريترولكوز – مسموميت با گاز منوكسيد كربن ) 
رسوب 

اورات روي كبد( نقرس احشايي– زيادي صدف جيره – كم آبي – پروتئين بالا- كمبود VITA) 
اگزوداي 
فيبريني بروي كبد( كلي باسيلوز ) 
بلندمرتبه 
شدن زياد از حد كبد ( لكوز لمفوييد يا ميلوييد – مارك ) 
كبد 
گرانقدر وپرخون و شكننده ( سپتي سمي - اسپيروكتوز – بيماري مرغان برنا ) 
نقاط 
خونريزي در حاشيه هاي كبد و دو رنگ شدن كبد ( مسموميت ها ) 
نكروز 
نردباني بروي كبد ( گامبورو ) 
نقاط 
نكروز كوچك متمايل به رنگ صفرا و شكننده بودن كبد ( اسبيروكتوز ) 
نقاط 
نكروزه خيلي كوچك بروي كبد ( وبا ) نكروز بزرگتر ( شبه سل ) 
كبد 
ترد و شكننده با دانه هاي خونريزي و نكروتيك ( تورم كبد ويبريوني ) 
نقاط 
نكروزه و ندول خيلي گرانقدر بروي كبد ( سل و كلي گرانولوما ) 
آبسه 
بروي كبد ( بولوروم ) 
جراحات 
نكروزه دايره اي ( تورم روده و كبد عفوني سر سياه ) 
لخته 
خون بروي كبد ( همانژيوما ) 
پارگي 
كبد ( ضربه چربي زياد كبد ) 
فيبروز 
كبد و سيروز ( مايكوتوكسيكوز – مسموميت هاي مزمن – عفونت هاي باكتريايي مزمن )‌ 


محوطه 
صفاقي تورم 
موضعي صفاق ( بارگي سنگدان در اثر جسم خارجي - پيچ خوردگي روده – بدنبال كوكسيديوز – اواخر كلي باسيلوز – شكستگي تخم – كاني باليسم – وبا – سالمونلوز – تورم روده و كبد ) 


تورم 
صفاق در جوجه هاي برنا ( عفونت كيسه زرده – كلي باسيلوز – تورم كليه يا نفريت ) 


لخته 
خوني در صفاق ( پارگي كبد و طحال – بد اگر ادامه بدين توقيف ميشينينگ كردن جوجه ها ) 


وجود 
موارد زياد مواد زرده اي در حفره بطني ( پارگي فوليكول زرده – اسپيروكتوز – نيوكاسل – آنفلوآنزاي فوق خراب – نفروز عمومي ) 
قلب 
و پرده قلب وجود 
مايع در پرده قلب ( مسموميت با نمك – تورم ويروسي كبدي – مسموميت با جوش شيرين – سيروز كبدي – آنگارا ) 
مواد 
فيبريني در پرده قلب ( كلي باسيلوز) 
اورات 
در پرده قلب ( نقرس احشايي ) 
تحليل 
قلب ( ضعف و آلودگي انگلي ) 
ريلكس 
شدن و انبساط قلب ( سيروزكبد – مسموميت با نمك ) 
نقاط 
خونريزي در عضلات قلب و چربي هاي دور و بر ( نيوكاسل ) 
لكه 
هاي بلندمرتبه خونريزي روي قلب ( وباي حاد – تورم ويروسي كبد – تيفوئيد ) 
آبسه 
در عضله قلب ( پولوروم ) 
تورم 
عضله هم پا درجات متعدد نكروز ( پولوروم مزمن – ليستريوز – بعضي حالات تيفوئيد و سالمونلوز ) 
تومور 
در عضله فلب ( مارك و لكوز ) 


برچسب: پرس پلت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۵۷:۲۲ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :