ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

احتياجات جوجه كشي

مقدمه: 

احتياجات جوجه هاي گوشتي به مواد مغذي، مخصوصاً پروتئين و اسيدهاي آمينه بسيار پايين تأثير سن قرار مي گيرد . بنابراين سن و اندازه رويش جوجه هاي گوشتي تعيين كننده بازه زماني شروع يك جيره مي باشد . در اين فيس تأثير يك جيره در بدن بخش اعظم و راندمان به كارگيري از آن خوب تر خواهد شد . 

پرس پلت


جيره هاي سه زمان اي (آغازين، پرورش و پاياني) همواره منتخب از احتياجات غذايي جوجه هاي گوشتي را در اوايل هر زمان بي جواب گذارده و سبب كاهش حداكثر رويش در اوايل هر دوره خواهد شد . از طرف ديگر در اواخر هر دوره تغذيه بيش از حد نياز (Excessive feeding) چهره مي گيرد كه خير تنها سبب ساز افزايش هزينه ايجاد مي شود، بلكه آلودگي محفظه زيست را نيز به دنبال خواهد داشت . 

با 
ارتقا تعداد زمان هاي غذايي و تأمين دقيق احتياجات جوجه هاي گوشتي مي بضاعت و توان تا حدودي بر اين مشكل‌ها غلبه كرد 
افزايش 
عصر هاي غذايي جهت ارتقاء راندمان توليد 
تقسيم زمان هاي رشد به تعدادي دوره با مسافت هنگامي كوتاه خيس و با دقت به وزن بدن، به توليدكنندگان اين اذن را مي دهد كه جيره هايي را تنظيم كنند كه نزديك خيس و متناسب خيس با احتياجات پرنده باشد . اگر بخواهيم از ارتقا تعداد زمان هاي غذايي بهره بجوئيم بايستي جيره ها را طوري بالانس كنيم كه دستكم احتياجات پرنده تأمين شود . در اين فيس با كاهش پروتئين جيره در حد چشمگير ازت كافي براي سنتز اسيدهاي آمينه فراهم خواهد شد و علي رغم كاهش در پروتئين و اسيدهاي آمينه هيچگونه اثرات منفي در پرورش و ضريب تبديل چشم نخواهد شد . 

با در نظر به دست آوردن احتياجات پروتئين در طيور گوشتي، ارتقاء تعداد زمان هاي غذايي با اعتنا به تغذيه منطبق بر احتياجات طيور، مي تواند روي ضريب تبديل خوراك به گوشت مؤثر باشد . 

تغذيه با پروتئين كمتر از حد نياز (تغذيه ناقص) سبب ساز مي شود تا جوجه ها براي جبران اين فقدان و تأمين اسيدآمينه محدودكننده موردنياز، با ارتقا دادن مصرف طعام انرژي بيشتري دريافت نموده و در نهايت چربي بيشتري در بدن ذخيره كنند . علاوه بر آن كاهش حداكثر توانايي توليدي، كاهش بازده غذا وكاهش پروتئين و رطوبت جنازه را هم به دنبال داراست . از طرف ديگر تغذيه بالاتر از احتياجات چه بسا هنگامي كه جيره از نظر تمام اسيدهاي آمينه ضروري متعادل باشد سبب ساز به كاهش رشد، كاهش ذخيره چربي و ارتقاء اندازه اسيد اوريك خون مي شود . از آنجايي كه براي سنتز اسيد اوريك مقداري انرژي موردنياز مي‌باشد به اين ترتيب اثر جيره هاي حاوي پروتئين بيش از حد نياز بر كاهش چربي جنازه ممكن هست به عامل مصرف بخش اعظم انرژي براي دفع ازت اضافي بر نياز تن باشد . 
به علاوه كليه ها نيز براي دفع مقادير دوچندان مال هاي نهايي متابوليسم ازت متحمل استرس بيشتري مي گردند كه يك عدد از علامتها آن تورم و تبارك شدن غدد فوق كليوي و ارتقا آدرنوكورتيكو ستروئيدها است 
ارتقاء دفع ازت به نوبه خود بر ميزان گاز آمونياك متصاعد شده در سالن هاي مرغداري مي افزايد . 
از طرفي ارتقاء مصرف آب به مراد دفع اسيد اوريك اضافي، سبب به مرطوب شدن بستر مي گردد كه باعث پيدايش مشكلاتي از قبيل شيوع كوكسيديوز در گله و دلايل تنفسي به علت وجود مقادير بالاي گاز آمونياك در تالار مي گردد 
ارتقا 
دوره هاي غذايي جهت كاهش آلودگي محفظه زيست 
زماني كه مواد مغذي بيش از حد نياز تغذيه شوند آلودگي محفظه زيست را به همراه خواهند داشت . 
مواد و اجسامي كه به تيتر مدفوع به محيط افزوده مي شوند در زيبايي و كيفيت فيزيكي محيط تأثير منفي مي گذارند . با ارتقاء زمان هاي غذايي مي بضاعت مقادير مواد مغذي غذا (N، P و . . .) و مواد دفعي طيور (CH4,Co2,No2, No,H2S,NH3) را كاهش بخشيد . 

اندازه تركيبات مواد جديد دفع گرديده از طيور به طور قابل توجهي مربوط به مواد اساسي تشكيل دهنده جيره مي باشد و رويه هاي مدير تغذيه مي تواند در بازده همت مواد تغذيه گرديده به وسيله طيور مؤثر باشد . 
هرچند ممكن است با اين رويه تفاوتهاي اندكي در ازت دفع شده نسبت به هر پرنده صورت دهد، البته وقتي كه براي ميلياردها پرنده در سال در لحاظ گرفته شود به كاهش يكسري بدن گاز آمونياك در سال سبب خواهد شد 

برچسب: پرس پلت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۵:۴۵ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :