ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

علائم مسموميت با مس در دام

علائم 
مسموميت با مس: بي حالي ، بي اشتهايي ، زمينگيري هاي مكرر ، اندوه هاي گوارشي ، زردي و كاهش توليد شير ، ناهنجاريهاي خوني ، وجود خون در ادرار ( همو گلوبين اوريا ) و هموگلوبينمي مي شود . 
در رخ ارتقاء مس قابل تحمل ممكن است مقدراي از آن به چهره اكسيد گرديده در باطن شير وارد شود و سبب ساز به كاهش سولفور قابل دسترس جهت فلورشكسته گرديده و اين دستور سبب به كاهش ساخت هم خواهد شد . 
جذب مس از مواد غذايي در حيوان ها بالغ كاهش مي يابد و از ۹۰% در برهه زماني به دنياآمدن به حدود كمتر از ۱۰% در ۵۰ روزگي خواهد رسيد . احتياجات مس از رژيم غذايي در حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ ميلي گرم در روز مي باشد . 
مقدار كسب مس از مواد معدني ppm ۲۵۰۰ باشد كه اين مقدار برابر ۷۱ ميلي گرم در هر اونس مي باشد . 

پرس پلت

سلنيوم 
:علائم كمبود آن : در حالت شديد سبب به بيماري ماهيچه سپيد و اسهال ، سفتي و بي آبي ماهيچه ها ، مرگ ناگهاني بخاطر نقص در دستگاه قلبي ياور يا سواي علامت ها گذشته مي باشد . گهگاه زمينگيري خصوصاً متعاقب زايمان با علائمي مشابه به سندرم تب شير ساخت مي‌گردد . 
در وضعيت ميانگين : سبب به جفت ماندگي ، سقط ، ضعف ، گوساله هاي مرده به دنيا آمده و يا گوساله هايي كه پس از به دنيا آمدن مرده اند كه اكثر وقت ها بخاطر ناتواني در ايستادن يا ناتواني در شير خوردن مي باشد . از علامت ها ديگر كاهش باروري ، ساخت كه مي باشد هاي تخمداني ، متريت ، كاهش گيرايي تلقيح مكرر، حياتي و نا آرام شدن ، ساخت دوره هاي فحلي خاموش يا فحلي ضعيف و باروري ضعيف ، كاهش مقدار پرورش ، كاهش پاسخ هاي ايمني كه سبب به پنوموني ، اسهال ، گنديدگي سم و ورم پستان خواهد شد . 
نشانه ها 
مسوميت با se : در حالت خراب سبب سستي، بي اشتهايي ، سختي در تنفس و مرگ ، آلكالوز ، تلوتلو ميل كردن همپا با كوري ، از دست دادن موهاي قاعده دم؛ سوراخ يا تغيير‌و تحول صورت بافت شاخي سم و ساخت لنگش مي شود . پژوهش ها اخير نشان مي‌دهد كه تلوتلو خوردن يار با كوري ممكن مي باشد به ياد مسموميت با سلنيوم ايجاد نشود . 
مسموميت با سلنيوم در اثر مصرف بعضا گياهان نظير جور اي از گَوَن توليد مي شود و يا ممكن ميباشد به ياد مصرف سلنيوم بالا نباشد البته سموم آلي كه در به عبارتي گياهان موجود مي باشد ، مسموميت با se را ايجاد نمايند . 
احتياجات رژيم غذايي ازse براي گاو هاي شيري در حدود ۶-۴ ميلي گرم در روز هست . تنها سه ميلي گرم در روز مصرف se (سلنيوم) امكان ايجاد نشانه ها نبود را مهيا ميسازد . 
اخذ se از مصرف مواد معدني در روز حدود ppm ۲۶ مي باشد كه اين ميزان در حدود ۷۳/۰ ميلي گرم در هر اونس مي باشد . 

يد:علائم كمبود : نقص در ساخت مانند ، عدم بروز فحلي ، مرده زايي ، سقط ، ارتقا طول عصر آبستني تا ۹ روز ، نبود مو يا اين كه به دنيا آمدن گوساله هاي ضعيف ، جفت ماندگي ، گواتر ، كاهش ميزان شير ، بيماريهاي تنفسي ، ورم پستان و بيماري قارچي اكتينومايكوز كه اينها به وسيله مصرف ماده اتيلن دي آمين دي هايدرو يد ايد (EDDI)يا يد آلي معالجه و پيشگيري مي شوند . 
نشانه ها 
مسموميت خراب با يد : جدا اشتها ، ارتقا ترشح بزاق ، ارتقا دما ، عطسه ، ترشحات و ريزش از بيني و چشمها ، برونكو پنوموني و سقط از علامت ها آن مي باشند . ضمناً حيوان‌ها ماده اتيلن دي آمين دي هايدرو يد ايد ( EDDI ) را نمي توانند متابوليزه نمايند و آنرا دفع مي نمايند . 
مقدار احتياجات غذايي يد از ۲۸-۲۵ ميلي گرم به ازاء هر گاو در روز مي باشد كسب يد از مصرف مواد معدني ۵-۳ ميلي گرم در هر اونس مي باشد . بعضا از مواد معدني ساختگي حاوي يد ، داراي مقدار بيشتري از اين ماده مي باشند و به همين برهان با واحد PPM انداره گيري و معرفي خواهند شد . 


برچسب: پرس پلت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۰۶:۱۹ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :