ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

به كارگيري از شبيه‌سازي در اصلاح دام

به كارگيري 
از شبيه‌سازي در اصلاح دام استفاده از شبيه‌سازي در بهبود ژنتيكي حيوان ها قادر است مقدار ترقي تعيين را در مورد ها خاصي افزايش دهد، به ويژه در مواردي مانند سيستم‌هاي روستايي نشخواركنندگان كه تلقيح تصنعي و مصنوعي ممكن نمي باشد . امروزه هزينه‌هاي بالاي شبيه‌سازي، يكي از فاكتورهاي عمدة محدودكنندة استفاده از آن به تيتر تكنيكي براي اصلاح دام كاربردي است . گروههاي كلوني با اينكه نسبت به برادران-خواهران تني دوچندان شبيه‌تر هستند، ولي تفاوتهاي متعددي از طريق بخش محيطي در صفات قضيه مطالعه وجود داراست كه اين تفاوتها معمولاً بخش اعظم از 50 درصد كل تنوع را مشتمل بر مي گردد . 

پرس پلت

گزينش در ميان لاينهاي زاياي كلون شده، قابليت استعمال از اثرات غير ژنتيكي را مهيا مي كند . اين اثرات در روشهاي متعارف گزينش كه از توليدمثل جنسي براي بهبود حيوان ها به كارگيري مي‌كنند، به سرويس گرفته نمي‌شوند، امّا بيشترين اندازه تنوع ژنتيكي مشاهده گرديده در ميان حيوانات از گونه رو به بالا مي باشد . توليد مبتني بر شبيه‌سازي شايسته ترين حيوان ها جمعيت قادر است امكان يك جهش وقتي تعالي در تصحيح را مهيا كند، به طوريكه حيوان‌ها تجاري مي توانند به حيوان ها هسته‌هاي انتخابي، زياد نزديك باشند . بهر درحال حاضر بهبود ژنتيكي در آتي مي بايست مبتني بر استفادة ممتد از تنوع ژنتيكي به وسيلة برنامه‌هاي انتخابي باشد . 
حيوان‌ها 
تراريخته توليد حيوانات تراريخته (ترانسژنسيز) رويه‌اي مي‌باشد كه طي آن، يك ژن يا بخشي از يك ژن از يك شخص به ژنوم فرد ديگري الحاق شود . حيوانات تراريخته به طور بالقوه ميتوانند در مطالعة مكانيسم‌هاي نقش ژن الحاقي، تغيير تحول ويژگيهاي حيوان بسته به پروتئين سنتز شده، توليد كردن مدلهايي براي بيماري انساني و يا اين كه بهبود ساخت يا اين كه مقاومت به بيماري در حيوانات استفاده شوند . در اواخر دهة 80 چند گروه تحقيقي، موفقيت‌هايي را در انتقال ژن و توسعة موش‌هاي تراريخته گزارش كردند . تعريف حيوان تراريخته شامل تمام حيواناتي ميشود كه از دستكاري مولكولي DNA ژنومي دروني (شامل تمامي تكنيك‌هاي ميكروانجكشن DNA به سلول بنيادي جنيني و ساخت موش ناك‌اوت شده مي‌گردد) توليد شده‌اند . از آخرها 1980، ساخت موش‌هاي تراريخته از طرز ميكرواينجكشن DNA به باطن پيش‌هستة تخم‌ها به عنوان يك تكنيك كاربردي به طور گسترده به كارگيري شده هست . با استعمال از تكنولوژي تراريخته در موشها نظير حيوان ها تراريختة كدكنندة RNA دارنده معني مخالف، امكان بيشتر كردن يك ژن تازه به ژنوم و افزايش تراز بيان يا تغيير بافت منحصربه‌فرد بيان يك ژن وجود دارد و سطح سنتز يك پروتئين يگانه كاهش مي يابد . حذف يا تبديل يك ژن موجود از طريق نوتركيبي هومولوگها براي استفاده از سلولهاي بنيادي جنين به موش محدود شده بود تا اين كه ورود روشهاي شبيه‌سازي انتقال هسته رخداد افتاد . 
روشهاي 
توليد حيوان‌ها تراريخته ميكرواينجكشن DNA و انتقال هسته، دو شيوه موضوع به كار گيري در ساخت پيروز حيوان‌ها اهلي تراريخته ميباشند . اين مراحل در توسعة مدل‌هاي ترانسژنيك، تقريبا آسوده و بي واسطه مي باشد . صرفا يك امتزاج ژني مختص دربردارنده يك پروموتر و هر ژن دارنده امكان بيان را مي‌توان كلون كرده و سپس به ميزان كافي قطع و تخليص كرده و بعد از آن از آزمون آن در كشت سلولي براي انتقال اين ژن به بقيه پستانداران مبادرت كرد . در مقايسه با مطالعات انتقال هسته، آزمايشات ميكرواينجكشن DNA اولين بار در موش انجام شد . با وجود اين كه جور موش تراريخته نمي‌تواند مدام الگوي ابلاغ ژن در حيوان‌ها اهلي باشد، البته آزمايشات مقدّماتي در موشها، يك مولفة حساس در هر تست انتقال ژن در حيوانات اهلي است . در حاليكه انتقال هسته ممكن مي‌باشد در صورت فعلي ناكارآمد به لحاظ آيد، قابليت پيشرفتهاي عمدة آتي در پروتكل‌هاي آزمايشي، آن را كارآمد ميكند . افزايش احتمال هدف‌گيري ژن از طريق ژيوند هسته‌اي مي تواند قابليت كاربرد حيوانات تراريخته را در توليد داروهاي انساني مهيا نمايد . اخيراً تكنيك كارآمد ديگري براي حيوان‌ها تراريخته بر پايه به كارگيري از وكتورهاي لنتيورال براي انتقال اووسيت‌هاي گاوي و خوكي توليد شده مي‌باشد () . اين وكتورها از نظر اندازه تراريختي و بيان، زياد كارآمدتر از ميكرواينجكشن هستند . يك عدد از محدوديت‌هاي آن اين مي باشد كه اندازة ترانس ژنها و ژروموتر داخلي آنان بايستي كمتر از 5/8 كيلوباز باشد . 


برچسب: پرس پلت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۴۳:۵۱ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :