ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

اقدامات اضطراري توقع زايمان

اقدامات 
اضطراري توقع زايمان الف . 
اقدامات حتمي انتظار زايمان – 
كاهش سطح كلسيم در دسترس براي حيوان از شيوه طعام تا بدن در معرض كمبود كلسيم قرار گرفته و هورمون پاراتورمون گشوده جذب كلسيم از روده ها، استخوان و همگي را جهت تامين كلسيم در شرايط بحراني انجام دهد – 
به خواسته كاهش دسترسي كلسيم سه راهكار مختلف به شرح زير قابليت و امكان پذير است: >> 
كاهش مصرف اقلام خوراكي كه دارنده محتواي كلسيم بالاست نظير يونجه، سويا، تخم پنبه و تفاله چغندر >> 
باند كردن كلسيم مو جود در غذا با روغن هاي خوراكي >> 

پرس پلت

مصرف نمك هاي آنيوني در جيره به خواسته اين كه اختلاف آنيون، كاتيون خون را به سمت PH اسيدي سوق دهد و سبب افزايش فرم كلسيم يونيزه نسبت به كلسيم باند (در بدن قابل مصرف نيست) شود – راهكارهاي فوق مزايا و معايب مختلفي دارااست كه از در بين آن ها مصرف نمك هاي آنيوني از استقبال بيشتري برخوردار است، بطوريكه جيره را به سمت گوگرد و كلر عمده سوق‌دهي كرده و اين حالت آنيونيك در طعام و متعاقب آن در خون بستر را براي اتصال هر چه خوب تر هورمون پاراتورمون به گيرنده خود فراهم مي نمايد و گشوده جذب كلسيم را اكثر خواهد كرد (البته مصرف نمك هاي آنيوني، مصرف ماده خشك را بدليل بدمزه بودن كاهش مي دهد، كه مصرف آنها را فقط با پروتكل هاي يگانه ميسر مي كند) تا از تب شير و زمين گيري خودداري شود . 
– 
دوري از بروز ورم پستان از روش نگهداري گاوهاي آبستني سنگين در محيط خشك و تميز – 
محافظت امتياز بدني گاو انتظار زايمان در محدوده ۳/۵ تا ۳/۷ به منظور خودداري از دشوار زايي، جفت ماندگي و كبد چرب – 
اجراي برنامه هاي مدون و منظم محاسبه هاي متابوليك گله بر طبق جدول شماره ۴ ضميمه ب . 
اقدامات واجب در سطح بعد از زايمان – 
خـوراك گاو تـازه زا بايستـي بسيـار مقـوي و مغـذي باشد، بطوريـكه در مصرف كم، تاميـن كننـده احتياجـات باشد – 
زايمـان در محيط خشـك و تميـز باشد – 
رعايت موازين بهداشتـي و كنترلـي در پروسـه شيردوشـي به مراد جلوگيري از پيدايش ورم پستـان در گلـه – 
معاينـه، تسـت تندرست رحـم و عده شدن رحـم – 
خودداري از استرس به مراد كاهش ريسك كبد چرب و كاهش مصرف ماده خشك، بدليل اين كه استرس باعث آزاد سازي هورمون آدرنالين در بدن گرديده و متعاقب آن پروسه ليپوليز (تجزيه بافت چربي) و برخورد هاي التهابي فيس مي دهد فاز 
۴ – گاوهاي اوائل شيردهي جيره هاي اختصاصي اين فاز از روز ۲۰ تا روز ۱۰۰ سپس از زايش موضوع تغذيه گاوها قرار مي گيرند . به طور همزمان با رسيدن گاوها به پيك توليد، كاهش وزن (به تيتر منشاء مازاد انرژي براي گاو) رخداد مي افتد و مصرف ماده خشك بصورت بطئي در درحال حاضر افزايش مي باشد (جدول ۳) . نوع پروتئين و سطح ها آن، دو استدلال با اهميت در انتخاب مقدار ساخت شير در دوره پيك مي باشند . به منظور نگهداري مصرف ماده خشك بايستي تكميل كننده سازي منابع چربي محدود شود . جدول شماره ۱، سطح ها توصيه شده براي مواد مغذي در طي فاز ۴ گاوهاي اوائل شيردهي را ارائه مي نمايد . 
استراتژي 
ها براي جيره گاو اوائل شيردهي به شرح زير مي باشد: • 
غذا دهي علوفه با كيفيت بالا به مراد تقويت مصرف ماده كم آب پيشنهاد مي شود • 
تامين بالانس بهينه ليزين و متيونين از شيوه طعام دهي اسيدهاي امينه محافظت شده يا منابع پروتئين عبوري • 
ارتقاء سهم غلات به عنوان منابع انرژي در كنسانتره بطور ملايم (ماكزيمم ۰/۵ كيلوگرم در روز) • 
محدود كردن تكميل كننده چربي به ۲۵۰ تا ۳۵۰ گرم در روز • 
تامين فضاي مطلوب آخور براي گاوها • 
تامين بهينه ويتامين ها و مواد معدني به مراد حمايت از كارايي توليد مثلي (مكمل® MAXI MIN ®, MAXI VIT) دلايل 
شايع در اين فاز -اختلالات 
گوارشي – 
اختلالات متابوليكي – 
ورم پستان – 
اندومتريت – 
عدم مشاهده علائم فحلي – 
تاخير در او‌لين تلقيح راهكارهاي 
پيشگيري – 
اجراي پروتكل هاي محاسبه متابوليكي گله – 
امتياز بدني در اين زمان از ۲/۷ كمتر نشود – 
تحليل سالم دستگاه توليد مثل طبق برنامه مشخص – 
رعايت موازين بهداشتي مراحل شيردوشي از قبيل مصرف ضدعفوني قبلي و سپس از دوشش، رعايت ترتيب شيردوشي گاوها از حيث حجم ايجاد شير و امكان ابتلا به ورم پستان فاز 
۵ – گاوهاي ميانه شيردهي گاوها در اين عصر شروع به كاهش ايجاد شير مي كنند . پيك مصرف ماده كم آب هم‌زمان با افزايش وزن تن در اين زمان صورت مي دهد . افت پر سرعت ساخت شير يا اين كه اجزاي شير، نشان دهنده عدم تامين مواد مغذي مي باشد . محدوده زماني براي وسط شيردهي از ۸۰ روز بعد از زايش تا ۲۰۰ روز بعد از زايش ادامه دارد . انگيزه اين فاز باصرفه سازي مصرف ماده خشك مي باشد . جدول شماره ۱، سطح هاي سفارش شده براي مواد مغذي در طي فاز ۵ گاوهاي اواسط شيردهي را ارائه مي نمايد . 
استراتژي ها براي جيره گاو وسط شيردهي به شرح ذيل مي باشد: • 
بهينـه سـازي مصرف ماده خشك • 
جايگزيني و بازيابي امتياز موقعيت بدني از دست رفته • 
ارتقاء مكمل سازي چربي تا سطح ها مطلوب • 
بازبيني احتياجات مواد افزودني • 
تامين باصرفه ويتامين ها و مواد معدني ( كامل كننده ® MAXI MIN ®, MAXI VIT ) • 
تامين با صرفه ويتامين ها و مواد معدني به منظور حمايت از عملكرد توليد مثلي ( تكميل كننده ® MAXI MIN ®, MAXI VIT )


برچسب: پرس پلت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۴۳:۴۱ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :