ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

رهنمون هاي لازم پيشگيري از بروسلوز براي كارگران كارخانه بسته بندي گوشت

رهنمون 
هاي اضطراري پيشگيري از بروسلوز براي كارگران كارخانه بسته بندي گوشت عليرضا 
لطفي بروسلوز يك نوع بيماري است كه ممكن ميباشد از حيوان‌ها به بشر منتقل شود . اما در زمينه انتقال آن از آدم به بشر هنوز به موردي برخورد نشده است . 
هنگامي كه حالت هاي شيوع بروسلوز به وسيله پزشكان گزارش مي شود مي بينيم كه شيوع بيماري عمدتا بوسيله سهل و آسان انگاري دامپروران ، كاركنان كشتارگاه و بسته بندي گوشت و گاهي دامپزشكان صورت مي دهد . به همين استدلال دقت ما بر روي ممارست در عمل و بهداشت شخصي خوب در عمل مي باشد . 

پرس پلت

شيوه 
شيوع بيماري بروسلوز 
مي تواند از دام ها به انسان با لمس كردن دام و يا در حين كشتار از سه طرز سرايت نمايد : تماس ،خوردن و استنشاق مسئله اول (تماس) از طريق تماس بريدگي يا آسيب پوست با گوشت دام تازه ذبح گرديده چهره مي گيرد،يا وقتي كه مخاط بيني ، لب ها و ديده بشر با ذرات معلق مايعات بافتهاي دام تماس مي يابد . 
سرايت از طرز ميل كردن ، ممكن هست با نوشيدن شير خام يا اين كه ميل كردن گوشتي كه خوب نپخته مي باشد ويا با مصرف لبنيات دامي (پنير) كه داراي عامل بيماري مي باشد رخ بگيرد . در كارخانجات بسته بندي گوشت منابع داراي اهميت انتقال استدلال بيماري از منش دهان (خوردن) ناخن خايي كارگران،خوردن ويا كشيدن سيگار با دستي كه با آن عمل مي نمايند و مرتبا با مايعات بافتي دام در تماس است،مي باشند . 
انتقال از طريق تنفس ممكن ميباشد با استنشاق هواي دارنده قطرات مايع حاصل از بافتهاي بدن صورت مي گيرد . 
علامت ها 
بيشتر بيماري علامتها 
گزارش گرديده بروسلوز در بيماران عبارتند از: تب 
، سردي ، دردهاي مفصل ، عرق ، دردهاي تن ، ضعف ، كاهش- وزن ، سردرد ، بي اشتهايي و افسردگي ممارست 
هاي كاري اين رهنمود ها تست تمامي گاوهاي ماده پرورشي را در حراجي ها و كشتارگاه ها و همينطور هرساله آزمايش گاوهاي شيري را لازم مي بيند . دامها سروپوزوتيو با بريدن يك عدد از گوشها و يا نشان گذاري بر روي گوش از بقيه دامها متمايز مي شوند . 
• گاوها دو تست لخته خون مثبت و تست چرخه شير براي بروسلا آبرتوس دارا‌هستند . 
مطالعات نشان مي دهند كه ريسك سرايت به كارگران با ارتقاء تراكم و تجمع ارگانيسم هاي بروسلا در محل عمل افزايش مي يابد . 
به 
همين عامل ما توصيه مي كنيم: 1- كشتار روزمره گاوهاي سروپوزوتيو بايد روزمره كمتر از 20 الي 25 راءس باشد . زيرا كمتر از اين تعداد تمركز ارگانيسم هاي بروسلوز را زير آورده و براي ساخت بيماري بروسلوز كافي نخواهند بود و همچنين اقبال كمتري براي سرايت به كارگران خواهد بود . 
2- گاوهاي گله حاوي بروسلوزيس بايستي در نقطه پايان عمل كشتار شوند . شغل هاي انهدام و يا تقليل ارگانيسم هاي بروسلا در بازه زماني استراحت شيفت كاري رخ بگيرد . 
3- دربين دامهاي سروپوزوتيو يك فضاي جنازه مي بايست نگهداشته شود تا جايي كه ذرات آويزان در هواي ميان دو اطراف نتوانند انتقال يابند . 
4- دست زدن به جنين گاو سروپوزوتيو يا اين كه گاوي از گله سروپوزوتيو بايستي خيلي ناچيز انجام شود . 
5- رحم به طور كلي درآورده شود و قبل از اين كار گشوده نشود . 
6- غدد پستاني سواي برش در باطن درآورده شود و گره هاي لنفاوي بالاي پستان دست نخورده و سواي برش بماند . 
7- به هنگام كشتار گاو سروپوزوتيو يا اين كه گاوديگر از به عبارتي گله،كارگراني كه در جايگاه ذبح ميباشند داراي ريسك بالايي براي استنشاق ذرات پخش شونده يا اين كه ريختن اين مواد هستند ، بايد عينك هاي حفاظ دار و يا عينك هاي ايمني با نگهدارنده جانبي به ديده بزنند و ماسك تنفسي براي پرهيز از استنشاق ذرات آويزان داشته باشد . 
بهداشت 
شخصي براي 
پرهيز از انتقال به وسيله ميل كردن : • خوردن، نوشيدن و سيگاركشيدن در محل كار مجاز نباشد . 
• كارگران مي بايست دستهاي خود را پيشين از كنار گذاشتن محل كار به طوركامل با آب و صابون بشويند . 


برچسب: پرس پلت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۴۳:۲۸ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :