ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

توليد مثل در طول زمان شيردهي

دوره بعد از زايش تعيين كننده جواب هاي توليدي و توليد مثلي در طول زمان شيردهي مي باشد .بدين ترتيب يك مقطع ‏بسيار موءثر در دوره توليدي گاوهاست . در ارتفاع اين عصر گاوها در خطر درگيري با بيماري هاي مرتبط زايش ‏هستند نظير كمبود كلسيم, متريت, كتوز و جابجايي شيردان . اينها اختلالات گران بهايي هستند كه از نظر اقتصادي ‏حدود 200 تا 400 دلار به ازاء هر مسئله ضرر مي زنند ‏‎ .‎‏ با ارزيابي بر سلامت گاوهاي جديد زا زمان ‏تشخيص گاوهاي مريض در همان مقدمه و معالجه آن ها را خواهيد يافت . بعلاوه اين كه در جلوگيري از بيماري نيز ‏كمك مي كند‎ .‎ 

پرس پلت

بعنوان مثال گاو داراي عفونت رحمي كه در به عبارتي ابتدا مداوا گرديده كمتر متحمل اختلالات ثانويه مثل برگشتگي ‏شيردان و كتوز مي شود . نمونه ديگر تشخيص كتوز پايين باليني مي باشد كه در شراي مداوا شود از يك كاهش ايجاد شير ‏جلوگيري خواهد شد‎ .‎ 
آناليز بر تندرست گاوهاي جديد زا مشتمل بر معاينه تمام گاوهاي زايش كرده (7 تا 10 روز شيردهي) بوسيله اشخاص ‏آموزش ديده مي‌باشد . پارامترهايي كه در انتخاب سالم گاوها مي تواند بكار رود دربرگيرنده دماي بدن, خوي حيوان, ساخت ‏شير, تغييرات رحم و كتون هاي ادرار است . به عقيده مولف بيشتر معضلات در بخش اعظمي از مزارع با توجه بر يك ‏يا دو مورد از اين پارامترها قابل مشاهده خواهد بود و توجيه نيروهاي گاوداري براي اين‌كه تركيب اين عامل ها مي بايست ‏در تصميم گيري اين كه گاوي مريض مي باشد يا خير و خوبي و تهي دست معالجه مضاعف اساسي است‎ .‎ 
دماي 
بدن بصورت يك اصل اثبات گرديده در گاوهاي جديد زا, ارتقا دماي تن نشان دهنده وضعيت غير عادي مي باشد . در ‏اينجا بخش اعظم گاوهاي جديد زا متحمل عفونت رحمي و يا متريت مي باشند . با تحليل دماي بدن دامنه وسيعي از ‏درجه حرارت بدست مي آيد . دماي معمولي ركتوم در گاوها دربين 5/101 تا 103درجه فارانهايت مي باشد . هنگاميكه ‏دما بالاي 103 مرتبه فارانهايت باشد تب تشخيص داده مي شود . تغييرات رتبه تن ناشي از عواملي مانند حالت ‏سلامتي, سن, فصل سال و مدت روز مي باشد . اگر چه دماي فردي گاوها متفاوت مي باشد اما دماي نگهداشت گاوهاي ‏سالم نزديك اين محدوده مي باشد . در مطالعه پنسيلوانيا گزارش شويد كه گاوهايي كه مشكل ها كلينيكي در هنگام ‏زايش و در اوايل دوره پس از زايش نداشتند ميانگين دماي بدنشان ذيل 102 جايگاه فارانهايت در 10 روز اوليه ‏دوره شيردهي بود . با اين وجود گاوهاي متريتي هم وجود دارا هستند كه دماي بدنشان نرمال هست و لزوما تب دار هم ‏نيستند . در مطالعه اخير فلوريدا كه دماي بدن و وضعيت گاو را براي نظازت گاوهاي تازه زا در حيث گرفته بودند ‏نشان دادند كه بيش از نصف گاوهايي كه داراي متريت تشخيص داده بودند در ارتفاع هفته اول آن‌گاه از زايش تب ‏نداشتند .گاوهاي با زايش غير طبيعي داراي دماي بيشتر از 1/103 سكو فارانهايت و داراي ربط با متريت بودند . ‏همچنين بنزاكوئن و همياران گزارش نمودند كه گاوهاي دارنده زايش غير ارگانيك دارنده متريت بيشتري در ‏مقايسه با گاوهاي داراي زايش ارگانيك بودند . بنابراين مطالعات, چنين نتيجه گيري مي شود كه گاوهاي با زايش ‏غير ارگانيك (سخت زايي, جفت ماندگي يا اين كه دوقلو زايي) مي بايست با اعتنا بيشتري در دوره آن گاه از زايش مورد آناليز ‏قرار گيرند‎ .‎ 
يكسري مطالعه نشان داده كه به كار گيري از آنتي بيوتيك ها در گاوهاي با دماي بالاي داراي ربط با متريت, موفقيت آميز ‏است . كريستولا و اسميت كاهش يك جايگاه فارانهايتي را در دماي تن گاوها 24 ساعت پس از آغاز درمان آنتي ‏بيوتيكي گزارش نمودند . تحقيقات انجام گرفته در فلوريدا يافته هاي مشابهي را نشان دادند كه گاوهاي تشخيص ‏داده شده با سم متريت و معالجه گرديده با آنتي بيوتيك كاهش دماي مفهوم داري را در روزهاي سپس نشان داده اند . از ‏اين داده ها به خوبي نتيجه گيري مي شود كه گاوهاي شيري تشخيص داده شده با تب ناشي از متريت در عصر ‏پس از زايش پاسخ مثبتي را به معالجه آنتي بيوتيكي مي دهند‎ .‎ 
زمينه حساس در به كار گيري از برنامه نظارتي, تصميم در خصوص مقطع درمان گاوهاست . در مطالعه پنسيلوانيا ‏دريافتند كه گاوهاي غير نرمال, بيشترين و كمترين دما ميانگين دماي بدنشان دربين روزهاي 3 تا 6 بوده مي‌باشد و 66% آن‌ها در ميان ‏روزهاي 2 و 5 پس از زايش معالجه گرديده اند . نتايج شبيه ديگر توسط بنزاكوئن و همياران بدست آمد . اين يافته ‏ها سفارش مي نمايد كه عمده گاوهاي تب دار در هفته سپس از زايش مي باشند . بدين ترتيب برنامه هاي نظارتي با استعمال ‏از دماي ركتوم خوب تر ميباشد در 7 روز بعد از آن از زايش موضوع به كارگيري قرار گيرد‏‎ .‎ 


برچسب: پرس پلت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۱۳:۰۰ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :