ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

خرابي وسرد سازي ماهي

اهميت 
كيفيت: كيفيت ماهي ومحصولات دريايي در صنعت هاي شيلاتي يكي از با اهميت ترين موضوعات مي باشد بويژه دركشورهاي در اكنون توسعه و گسترش صيادان به اهميت كيفيت صيد پي برده و مي دانند كه مي بايست متاع مناسب را به حاشيه دريا برسانند . ماهي تازه صيد گرديده از آبهاي گرم فراوان مستعد خرابي بوده و قدمت ماندگاري ماهي با اندازه پرورش ميكرو ارگانيسمهاي بدن آن در ارتباط مي باشد . سردسازي به ياور بهداشت از دست اندركاران مفيد در كيفيت ماهي مي‌باشد .بنابراين داشتن يك سيستم مناسب بر روي شناور براي سردسازي و محافظت كيفيت ماهي مضاعف ضروري مي باشد . 
تقاضا براي ماهي با كيفيت بسيار ارتقاء يافته واين بر مسئوليت صيادان براي ارائه ماهي با كيفيت مي افزايد . همچنين ماهي جديد نسبت به ماهي يخ‌زده متقاضي بيشتري داشته و ماهي نو با كيفيت عالي مي تواند اين

تقاضا را برآورده كند . 

پرس پلت

خرابي 
وسرد سازي ماهي: مراحل 
فساد در ماهي : پروسه فساد در ماهي بلافاصله پس از مرگ ابتدا مي شود . كارداران اثرگذار در فساد ماهي دربرگيرنده تجزيه پروتئين، اكسيد شدن و تند شدن چربيها و فعاليت ميكرو ارگانيسمها ميباشد .آنزيمها پس از مرگ ماهي فعال باقي باقي مانده وباعث خرابي بخصوص در ماهيان چرب كوچك مي شوند مقدار خود هضمي بوسيله آنزيمها، به دما، برهه زماني صيد در ارتفاع سال و گونه ماهي بستگي داراست .خويش هضمي سبب ساز ضعيف شدن لايه هاي شكمي شده كه در ماهي ساردين و هرينگ و بقيه ماهيان سطح زي شكم ماهي صرفا پس از چند ساعت از مرگ ماهي ممكن مي باشد پاره شود . آنزيمها همينطور با شكستن پيوندها سبب ساز تغيير و تحول در طعم و استحكام و ظواهر ماهي مي شوند . كار آنزيمها ممكن مي باشد بر اثر فرآيندهاي ديگري غير از سردسازي مثل شعف كردن، كم آب كردن و ماريناد كاهش يابد . 
ميكروارگانيسمها هم مي توانند بر روي فساد ماهي تاثير گذار باشند . ميكروبها در گونه هاي مختلفي مي باشند و هر نوع دماي خاص خويش را براي رويش و نمو تهيدست مي باشند با سردسازي ماهي تا صفر سكو سانتيگراد بعضي از باكتريهاي مفيد در فساد ماهي رشدشان متوقف مي گردد براين اساس سردسازي تا حدود صفر مرتبه باعث كاهش سرعت فساد ماهي مي شود . دماي محيطي و همينطور وجود و ميزان رطوبت، اكسيژن و آب فعال درعضله ماهي بر كار ميكروارگانيسمها موءثر مي باشند . زمانيكه ماهي در شرايط سواي اكسيژن قرار مي گيرد بوي نامطبوع در اثر كار باكتريهاي بي هوازي ازدياد مي يابد . 
علائم 
نامناسب ناشي از فساد ماهي: بوي 
نامطبوع بد 
طعم شدن گوشت لزج 
شدن تراز تن ماهي قابل انعطاف 
شدن بافت ها تغيير‌و تحول 
رنگ واكنشهاي شيميايي و ميكروبي دو برهان حساس در ارتقاء سرعت فرايند فساد در ماهي بوده كه درنهايت منجر تغيير مزه و قابل انعطاف شدن گوشت و از دست دادن آب دربين بافتي مانند پروتئينهاي محلول در آب و چربي هاي محلول مي گردند . 
تاثير 
دما بر فساد : سه 
خط مش مهم براي نگهداري كيفيت ماهي وجود دارااست : ۱ 
سردسازي ۲ 
رعايت بهداشت در ارتفاع فرآيند ۳ هندلينگ مناسب . 
حفظ از ماهي در ارتفاع جابجايي فراوان داراي اهميت مي باشد زيرا جراحت رسيدن به بافت ماهي سبب ساز ايجاد آسيب و در دسترس قرار دادن بافت براي ميكروارگانيسمها مي شود . ماهي مي بايست تميز گرديده ( شكم آن تخليه) و كاملاً شستشو گردد تا مرجع اصلي ميكروارگانيسمها از آن بيرون شود . خودداري از آلودگي ثانويه نيز با اهميت بوده كه اين امر با رعايت بهداشت قابليت و امكان پذير مي باشد . 
بازه نيز يك فاكتور فراوان حساس در فرآيند خرابي مي باشد پرورش ميكروارگانيسمهاي فلور طبيعي تن ماهي و كار آنزيمها زير تاثير دما قرار داراست هرچقدر بازه قرارگرفتن ماهي در دماي طبيعي و گرم بيشتر باشد اين كار ميكروبي و آنزيمي تاثير بيشتري بر فساد ماهي مي گذارد لذا سردسازي هرچه سريعتر سبب ساز محافظت كيفيت ماهي مي گردد . محافظت ماهي در دماي سرد مناسب بهداشتي بي آلايش ترين رويه و شايسته ترين خط مش در مراقبت كيفيت مي‌باشد . 
روشهاي 
نگهداري: براي كاهش فرايند فساد در ماهي چندين اقداماتي مي توان انجام داد . جابجائي مناسب بر روي عرشه و مراقبت جنس در شرايط عدم حضور اكسيژن (بسته بندي در خلاء ويا اتمسفر تعديل شده ) مي تواند از فساد شيميايي و تند شدن چربيها خودداري نمايد . همت فراوان در رعايت بهداشت در ارتفاع پروسه صيد نقش بخش اعظمي در كاهش روند فساد نخواهد داشت زيرا بخش اعظم فساد ميكروبي ناشي از عمل باكتريهاي فلور ارگانيك ماهي مي باشد . 


برچسب: پرس پلت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۱۷:۱۸ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :