ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

اسهال مشكلي زياد متداول در گوساله هاي نوزاد

اسهال مشكلي زياد متداول در گوساله هاي نوزاد است . در مقايسه با آنتي بيوتيك ها، مديريت دقيق كلستروم مي تواند رويكرد اي بهتر براي سالم گوساله باشد . 
56 درصد از مشكل‌ها سالم گوساله در روزهاي نخستين معاش مرتبط با اسهال ميباشد و به همين دليل اساسي ترين نقص‌ براي سالم گوساله هاي نوزاد به حساب مي آيد . 52 .2 درصد مرگ و مير گوساله هاي از شير گرفته نشده به دليل اسهال است . يكي از اساسي ترين علت هاي پرورش ضعيف، ارتقا فعاليت زمينه نياز و افزايش هزينه ها هم همين مورد اسهال گوساله ها مي باشد . 
بنابر آمار دانشگاه كرنل ايالات متحده و و سيستم نمايش تندرست حيوان ها ملي (NAHMS, 2007) در آمريكا، 23 .9 درصد از گوساله هاي شيرده به اسهال در گير مي شوند و مرگ و مير گذشته از از شير گرفته شدن 7 .8 درصد گزارش گرديده مي باشد . 

پرس پلت
نه 
به باكتري ها بروز آلودگي هاي به وجود آمده از اسهال گاو اكثر زمان ها پر سرعت به وجود مي آيد و طبيعت آن، يكسري علتي ميباشد . پاتوژنهاي روده تبارك كه به عنوان ادله اسهال گوساله شناخته مي شوند ويروس ها هستند (مثلا روتاويروس گاوي، كورونا ويروس گاوي، ويروس اسهال ويروسي گاو و انگل هاي ميكروسكپي (كريپتوزپوريديوم پاروم)، كه در شكل 1 نشان داده شده مي‌باشد . باكتري هايي مانند سالمونلا انتريكا، اشريشيا كلي، كلستريديوم، پرفرنژنز، اغلب عواملثانويه آلودگي مي باشند . 


از آنجايي كه آنتي بيوتيك ها در برابر ويروس ها و انگل ها كارآمد نيستند، استفاده از آن ها به عنوان ضد اسهال عملكرد مضاعف پاييني داراست . به كار گيري از آنتي بيوتيك در اين موارد معايب زيادي دارااست . اول از همه، گوساله هايي كه با آنتي بيوتيك درمان مي شوند، در او‌لين شيردهي 492 كيلوگرم كمتر از ساير گوساله ها شير ايجاد مي كنند . دوم اين كه آنتي بيوتيك ها، باكتري هاي اثرگذار روده را از بين مي مارك و در نتيجه تندرست روده را به خطر مي اندازند . سوم اين كه، از بين بردن باكتري گرم منفي (Gram-negative) موجب آزاد شدن ايندوتوكسين ها و ليپوپلي ساكاريدهاي ديواره هاي سلولي مي شود . 
به گفته جيمز كالور از كالج ديويس، تاثير كلي ايندوتوكسين ها به خير ثبت شده هست و نشان داده شده كه دربرگيرنده بيماري ها، ديسترستنفسي، بالا رفتن گذراي دماي تن و در پي آن قليل شدن دماي بدن، كاهش سيستميك فشار خون، ارتقاء ضربان قلب و در پي آن كاهش برون قريه قلبي، اسهال، تغيير و تحول تعداد سلول هاي خون و تغييرات در سيستم منعقد خون مي شود . چهارم اين كه استعمال از آنتي بيوتيك با مقاومت آنتي بيوتيكي هم يار ميباشد . 

راه و روش 
اي بهتر كلستروم گاوي نوعي كيت بقا هست كه از مادر به گوساله نوزاد انتقال پيدا مي نمايد تا او را از بحران هاي ابتداي معاش نگهداري كند . كلستروم، ايمني گوساله وسيستم هورموني و هاضمه آن را فراهم مي كند، همه مورد ها ضروري براي سلامت و پرورش آفريننده را ياور داراست و حاوي مواد مغذي به مقدار بالا هست . 
گوساله با يك توشه مصرف كلستروم درست بعد از آن از به دنياآمدن 97 فعاليت ايمني (تركيبات خالق سيستم ايمني)، 87 عامل رشد (هورمون هاي بيوآيدنتيال و پيش سازهاي هورمون) و طيفمختلفي از پروبيوتيك ها به يار پره بيوتيك هايي(prebiotics) ميباشد كه به رويش كمك مي نمايند و به فلوراهاي مفيد روده تغذيه مي دهند . اين انتقال ايمني غيرفعال از گوساله تا وقتي حفظ مي نمايد كه سيستم شناسايي و منهدم سازي پاتوژن فعال شود . 
بهترين مخلوط هورمون ها و عوامل رويش مانند ريلاكسين، پرولاكتين، انسولين، IGF-1، IGF-2 و لپتين فقط از روش كلستروم فراهم مي شوند . محتويات موءثر كلستروم مو جود در شير مي تواند در چهارمي رتبه شيردهي يا اين كه سه روز آن گاه از وضع حمل براي هميشه باقي بماند . 


برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۳۹:۲۸ توسط:علي پور موضوع:

پرورش بز در روستا ها

تغيير‌و تحول اما يك‌سري سالي ميباشد استارت گرديده مي باشد . از هنگامي كه بنياد مستضعفين با دستور رهبر انقلاب مسئوليت رفع محروميت از قلعه گنج را برعهده گرفت: «يك ناحيه را در حيث بگيريد . آن گاه بپردازيدبه رفع محروميت از آن منطقه، به ايجاد اشتغال، ساخت رونق و هر كاري كه حتمي داراست يك حوزه‌ را از آب و گِل خارج بياورد .» همين يك گزاره كافي بود كه مسئولان بنياد نيازمندان با حركتي جهادي به منطقه بيايند و طرح ترقي و آباداني قلعه ثروت روي صفحه بيايد . رفع محروميت و توانمندسازي اقتصادي و فرهنگي مردم، در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي الگوي اسلامي-ايراني آباداني و پيشرفت از نحوه ساز و كارهاي قانوني مشاركت بخش محرمانه در فرمان فعاليت قرار گرفت و خيلي زود مسئله حمايت از اشتغال در حوزه‌ اهميت يافت . 

پرس پلت
مطالعات سمت و سوي دامداري را هدف گرفت و چالش‌هاي آن شناسايي شد . بزهايي كه به رخ سنتي دام غالب حيطه بودند مي بايست با دامهاي پربازده تر جايگزي مي شدند و به همين مراد شناسايي دام مطلوب كه بيشترين منفعت دهي را داشته باشد در دستور عمل قرار گرفت . در نهايت اين استدلال ها به «بز مورسيا» كه بومي جنوب اسپانيا و حيطه بارسلون بود ختم شد و در مرحله نخستين هزار مركز بز خريداري و در مهرماه ۹۵ وارد سرزمين شد و ۲ هزار راءس ديگري با مسافت وقتي مشخصي با اعتبار ۲ ميليارد توماني به مملكت وارد و در دامداري مجهز پرورش بز شيري قلعه ثروت براي انجام آزمايشات و تستهاي اوليه بومي شد . 

فيض مطالعات پيروزي آميز بود . بز مورسيا كه هم اكنون به بز شيري قلعه گنج داراي شهرت شده، يك نژاد تصحيح شده و خالص مي‌باشد كه شجره مشخصي دارد . از مهمترين ويژگي‌هاي اين نژاد شيردهي بالاي آن مي باشد به طوري كه روزمره دربين ۲ .۵ تا ۳ ليتر شير مي دهد و اين بيش از ۲ برابر شيردهي بزهاي سنتي قلعه ثروت مي‌باشد . 

مدير مجمتع پرورش بز شيري قلعه گنج به خبرنگار مهر مي گويد: شير اين بز چربي بالاي ۵ درصد دارااست كه بي رقيب است . همچنين اين بز دوقلو زا ميباشد و مي تواند تا سالي ۲ بار زايش داشته باشد . از ديگر ويژگي‌هاي اين بز كه قرار است جايگزين دام‌هاي قلعه گنج شود مي بضاعت و توان به كيفيت بالاي پنير حاصل از شير آن اشاره كرد كه با رقم‌هاي بالا به فروش مي برسد و نتيجه فراواني را مي تواند براي دامداران قلعه گنج داشته باشد . اگرچه مردم محلي مي گويند بها بالاي شير و پنير اين بز از اقتدار خريد مردمان ناحيه خارج است، اما مسئولان بنياد علوي و مجتمع بز شيري معتقدند بايد به اين محصول ها به عنوان منشاء درآمد مردم نگاه شود . در صورتي‌كه هر كيلو پنير از دام سنتي ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان فروش مي رفت هم اكنون همين محصول ها سوددهي ۴۰ تا ۵۰ هزار توماني را براي همسايه به ارمغان مي آورد . 


برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۳۴:۰۴ توسط:علي پور موضوع:

هفت نكته اي كه درخصوص آب شرب دام بايستي در نظر گرفت

آب مادۀ حياتي زندگي ميباشد و از نيازهاي با اهميت و مهم در رئيس و رويش دام هم محسوب مي گردد . در اين مطلب در نظر داريم تا 7 برهان مؤثر در ميزان آب شرب زمينه نياز دام را، مطرح كنيم . 

پرس پلت

آب از فاكتورهاي داراي اهميت در جذب و گوارش مواد مغذي نظير كربوهيدرات، پروتئين و چربي ها محسوب مي شود . همينطور آب به دفع مواد زائد بدن و تخليۀ بعضا مواد سمي نظير اوره امداد مي نمايد . براين اساس در مقايسه با ساير مواد مغذي، كمبود آب تأثير سرعت بالا خيس و بدون شوخي تري بر روي فيزيولوژي بدن خواهد داشت . آب همچنين از كارداران مؤثر در افزايش راندمان ايجاد مي باشد . تقريباً 80% شير توليدي از آب تشكيل شده مي‌باشد . در خصوص بارداري نيز بخش اعظم جفت از آب تشكيل شده و نقش مهمي در پيشگيري از سقط و بقيه مشكلات بارداري داراست . آب همچنين با كاهش دماي تن از طرز واسطه هاي اساسي مانند بزاق، عرق، تنفس و غيره نقش مهمي در تهيه دماي تن داراست . به علاوه، از نقطه لحاظ مديريت سلامت و در دست گرفتن بيماري، خوب تر است دارو به آب شرب حيوان افزوده گردد تا با طعام ادغام شود . اين امر ضمن اين‌كه درماني سريع و آسان را ارائه مي دهد ،مصرف كافي و مناسب دارو را نيز متضمن مي گردد . حيوان بيمار معمولاً تمايلي به خوردن طعام ندارد البته در بيشتر موارد آن ها آب مي نوشند . 

عامل ها 
تأثيرگذار در مقدار آب مورد نياز حيوان 
1 . 
جور حيوان ميانگين نياز روزانۀ گونه هاي گاوها به آب در حدود 30 كيلوگرم و براي گوسفند و بز 4 كيلوگرم هست . اين تفاوت در در بين نوع هاي متفاوت حيوانات به دلايل متفاوت مانند سايزهاي گوناگون و دست اندركاران ديگر مربوط به سوخت و ساز بدن و اندازه ساخت فرق مي نمايد . از آنجائيكه ميزان آب و رطوبت فضولات گوسفندها كمتر از گاو هست و غدد بزاقي بزرگي دارند كه روزمره 15 كيلوگرم بزاق ترشح مي نمايد كه در مقايسه با گاوها و با در لحاظ تصاحب كردن جثۀ هر حيوان اين ميزان ايجاد بزاق در گوسفندها عمده است، براين اساس گوسفندها بهتر از گاوها قوي به تحمل ناچيز آبي مي‌باشند . 
محدودۀ دم گوسفندها دربردارنده اندازه زيادي چربي است كه از حيث شيميايي از اسيدهاي چرب و گليسيرين تشكيل گرديده مي‌باشد . گليسيرين مادۀ كربوهيدراتي مي‌باشد كه از مخلوط هيدروژن موجود در ساختارش با اكسيژن مو جود در خون كار كشته به تأمين آب زمينه نياز بدن حيوان مي‌باشد . براين اساس به هنگام محدود بودن منشا آبي يا اين كه عدم دسترسي به آب حيوان چندان از تشنگي مشقت نمي برد . در مواجهه با دماي بالا به عنوان خط مش حلي براي رويا رويي با ناچيز آبي قضيه نياز براي كاهش دماي بدن، بعضا از گوسفندان شيوۀ چريدن خود را عوض مي كنند ؛ به خصوص در مواردي كه گياهان چراگاه از مقدار آب يه خرده برخوردار باشند . در اين چنين مواردي، گوسفندان معمولاً به موازات جهت خورشيد چرا مي كنند و نه عمود بر جهت خورشيد ! كه در اينصورت مقدار گرماي دريافتي صرفا 183 وات است اما در جهت عمود بر خورشيد 374 وات گرما دريافت مي كنند . هيچ منبعي براي چنين خوي طبيعي در گاوها وجود ندارد . آنها گرما را فقط از شيوه پناه به چنگ آوردن در سايه قادرند كنترل كنند . 

2 .سن 
حيوان براي يك مدل از حيوان، نياز به آب بسته به سن حيوان تغيير تحول مي كند؛ چرا كه نسبت آب مو جود در بدن متفاوت مي باشد . به عنوان مثال، تن حيوان جديد به جهان آمده دربرگيرنده 75 – 80% آب مي‌باشد و با ارتقاء سن به برهان تغييرات متابوليك و افزايش چربي بدن تدريجاً به 50% كاهش مي يابد . 

3 .دماي 
محفظه با افزايش دما، گاو نيز عمده آب مي نوشد . دماي 27 درجۀ سانتيگراد دمايي است كه تغييرات چشمگيري در نوشيدن آب مشاهده شده مي باشد . احتمال دارد اين فرمان به عامل نياز حيوان به كاهش دماي بدنش باشد و يا به منزلۀ جبران كاهش ميزان مصرف غذا (تا 30% كاهش و يا بيشتر) كه به دنبال استرس گرمايي به وجود مي آيد باشد . 

نمودار1- با ارتقا دما مقدار آب مصرفي در گاو هم افزايش مي يابد . 


4 .مقدار 
ساخت و بازدهي اندازه نياز روزانه به آب در هر حيوان به تراز ساخت و بازدهي آن نيز بستگي دارد . به عنوان مثال، گاوي كه روزمره 10 كيلوگرم شير توليد مي كند در مقايسه با گاوي كه 5 كيلو شير در روز توليد مي كند، به دو برابر آب نياز دارد؛ مفروض بر اين كه بقيه فاكتورهاي مؤثر در نوشيدن آب ثابت باقي بمانند . 

5 .مقدار 
رطوبت جانور در خوراك درصورتيكه رژيم طعام حيوان كم آب و دربرگيرنده ميزان آب كمي باشد نياز به آب شرب روزمره افزايش مي يابد، به عنوان مثال رژيم خوراك شامل كاه و يونجه از 10% آب تشكيل گرديده كه در مقايسه رژيم خوراكي با پايۀ سيلو و علوفۀ تازه دربرگيرنده تقريباً 70% آب هست . 
گهگاه اوقات چه بسا ميزان آب جانور در يك طعام يكسان، در مدت ها و ساعت ها متفاوت روز مختلف ميباشد . به تيتر مثال، در بعضي مراتع چراگاهي با بوته هاي اقاقيا ، مقدار رطوبت و آب جان دار در گياه در ارتفاع روز 1% است، و 4 ساعت پس از غروب خورشيد به 30% ارتقا مي يابد و 8 ساعت پس از غروب خورشيد چه بسا به 40% نيز مي رسد . همچنين ميزان آب و رطوبت جانور در مواد تشكيل دهندۀ طعام با دقت به نحوۀ فراوري آن تغيير تحول مي نمايد ؛ به تيتر نمونه در‌صورتي‌كه كنسانتره به صورت پلت ايجاد شود، اندازه زيادي از آب مو جود در آن به استدلال حرارت بالايي كه در پروسه ساخت دريافت مي كند، تبخير مي شود . همين امر منجربه ارتقا مصرف آب در دامي مي شود كه از اين رژيم طعام تغذيه مي شوند . اين تفاوت اكثر در خصوص گاوهاي گوشتي كه به پروار بسته مي شوند چشم مي شود كه رژيم تغذيه اي با پايۀ تقريباً 50% و يا اين كه بيشتر كنسانتره دارند . 

6 .منابع 
تأمين انرژي طعام اندازه نياز روزمره به آب شرب با توجه به منابع متفاوت انرژي جان دار در غذا متفاوت مي‌باشد . در رژيم هاي خوراكي كه مبداء عمدۀ انرژي آن را نشاسته تشكيل مي دهد، مصرف آب اكثر از آن دسته از خوراك مي باشد كه چربي بسيار به منظور تأمين انرژي افزوده مي گردد . اين امر عمدتاً به استدلال تفاوت در اندازه آب ايجاد گرديده در بدن هست (پس از اكسيد شدن نشاسته 0 .56 g/g در حاليكه پس از اكسيد شدن چربي 1 .70 g/g آب ساخت مي شود .) 

7 .ميزان 
پروتئين مو جود در غذا ميزان آب موضوع نياز حيوان با ارتقاء سهم پروتئين در خوراك، ارتقاء مي يابد . در اين مورد، حيوان به مراد خارج كردن نيترات مازاد بدنش به صورت اورۀ محلول در آب، از طريق ادرار، به مقدار آب بيشتري نياز دارد . اين پديده بخش اعظم در خصوص پستان داران راستگو مي باشد ؛ ولي در ديگر گونه ها نظير طيور، اولي فرآورده تجزيۀ پروتئين اسيد اوره است كه فارغ از نياز به آب بخش اعظم از تن دفع مي گردد . مشاهده گرديده كه در چهره به كارگيري از سويا در كنسانترۀ غذا حيوان به عنوان مبداء پروتئين، اندازه آب مصرفي حيوان هم بالا مي رود . همچنين افزودن پودرماهي به كنسانتره نيز به استدلال وجود نمك سديم دار منجر به افزايش مصرف آب مي گردد چراكه حيوان براي حل اين نمك و رفع تشنگي اش نياز به آب بيشتري دارد . 


برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۱۰:۵۶ توسط:علي پور موضوع:

خوراك كامل كننده گوسفند

خوراك 
كامل كننده گوسفند 

پرس پلت
در غرب استراليا عمده پروش دهندگان گوسفند مكمل هاي غذايي را هنگامي مورد به كارگيري قرار وارد مي كنند كه خوراكها ي مزرعه عمده دربرگيرنده كاه غلات با كيفيت زير و علوفه ي خشك باشد , در حاليكه اين خوراكها نميتوانند نيازهاي غذايي بره ها يا ميشهاي تراز انتها آبستني يا اين كه در شير دهي را تامين كنند . انگيزه از تغذيه خوراكهاي مكمل اطمينان از آن است كه حيوان بتواند تا حد امكان خوراك خشك اخذ كند در حالي كه اين خوراك مكمل را با كيفيت برتر جهت محافظت و رشد اخذ مي دارد . خوراكهاي مكمل مي‌توانند ديگر مواد مغذي كه موجب ارتقا منفعت وري استفاده از خوراك مي شوند را نيز تامين كند . 

تمام اين مبادرت ها بايد با توجه به خوراكهاي جان دار در حوزه‌ و بها آن‌ها باشد . تعيين 
خوراكهاي مكمل : 


مكمل هاي مهمي كه در دسترس پرورش دهندگان مي باشد مشتمل بر آجرهاي ليسيدني ٬ دانه غلات (يولاف جو و گندم )لوپن ٬ علوفه ٬ غلات ٬ علوفه مرتع و كاه غلاتي كه ممكن مي‌باشد براي بهبود كيفيت فر آوري شده باشد . در اين مطلب مزايا و معايب نسبي هر كدام از اين اقلام چك ميشود . بلوكهاي 
ليسيدني : 


اكثر بلوكهاي ليسيدني براي تامين اوره و مينرالها براي حيواناتي كه خوراكهاي كم پروتئين مراتع را مصرف ميكنند ساخته گرديده مي‌باشد تا آمونياك شكمبه اي لازم براي كار جمعيت ميكروبي مهيا شود . در غرب استراليا دامهايي كه كاه غلات را با مكمل بلوكها ي ليسيدني زمينه به كارگيري قرار عرضه ميكنند افزايش وزن بيشتري دارند . آزمايشهاي ايستگاههاي تحقيقاتي نشان داده است كه در سال هاي متعادل با پاره اي باران تابستانه گوسفنداني كه از بلوكهاي ليسيدني همراه با كاه استعمال ميكرده اند سرعت كاهش وزن كمتري در مقايسه با گوسفنداني كه كه از اين مكمل استفاده نميكرده اند ٬ داشته اند . اين در حالي است كه گوسفندان تغذيه شده با لوپن بيش تر وزن داشته اند . به كارگيري از بلوكهاي ليسيدني راحت مي‌باشد ٬ براحتي حمل مي‌گردد و صرفا بايد هر 2تا 3 هفته يك بار مورد به كارگيري قرار بخشيد . ولي قيمت نسبتا بالاي مواد مغذي در اين بلوكها منجر مي‌گردد كه اين مكملهاي خوراكي گران تمام شوند . ‌‌‌‌‌دانه 
هاي غلات : 


دانه ي غلات بيشترين و گسترده ترين شكل خوراكهاي مكمل در دسترس مي باشند كه معمولاً از بلوكها و شبدر ارزانترند .همينطور براحتي ميتوان آنان را حمل و نقل و انبار كرد . البته دانه ٔغلات حاوي مقادير بالاي بالاي نشاسته مي باشند . در اولِ تغذيه با آن‌ها با احتياط و دست كم هفته اي دو توشه تغذيه شوند تا از مسموميت ناشي از آن‌ها پرهيز شود . محققان به وضوح نشان داده اند كه تغذيه نشاسته (بصورت دانه هاي غلات )همراه با جيره هاي بر پايهٔكاه موجب كاهش مقدار گوارش سلولز (فيبر ) تا 50%ميشود . دامهايي كه فقط با كاه تغذيه شدند٬ در 6 هفتهٔابتدايي آزمايش تغيير و تحول وزني مشابهي با دامهايي داشتند كه هم پا با كاه تا 40% كل جيره نشاستهٔ گندم دريافت ميكردند . براي آنكه مقادير اقتصادي دانهٔ غلات به وسيله گوسفند استعمال شود مي بايست با اضافه كردن مواد اضافي مقدار مصرف آن را محدود كرد . نشان داده شده كه ادغام سنگ آهن با جو (در حالي كه 30 % جيره را تشكيل دهد)موجب محدود كردن مصرف جو تا 200 گرم در راءس در هر روز مي شود . خوراندن چنين مخلوطي به ميشهاي آبستن در طول فصل تابستان و فصل‌پاييز موجب اثبات ماندن وضعيت آن‌ها شده مي باشد . ولي به لحاظ مي رسد كه چند اشكال فني در ادغام كردن سنگ آهك با جو وجود داراست . ماده ي خشك سنگ آهك بايستي نسبتا پايين و اثبات باشد تا ادغام به راحتي تشكيل شود . همچنين سنگ آهگ ممكن مي باشد باطن تانكهاي ذخيره يا هاپر سولفيد شود كه خويش نيازمند صرف نيرو و كارگر براي شكستن آن ميباشد . موقعيت محكم شدن همچنين ممكن مي باشد در لبه دهانه خوراك ريزها به وجود آيد كه مي بايست دست كم مجدد در هفته پاك شوند . اين مشكلات مي بايست در كنار مساله مربوط به تجهيزات تركيب كردن و تغذيه كردن تركيب مورد اعتنا باشد . 
برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۳۲:۵۲ توسط:علي پور موضوع:

كنسانتره به چهره پلت

اين كنسانتره به چهره پلت و مخصوص تغذيه گوسفند و بز پرواري توليد مي گردد . 

پرس پلت

مواد تشكيل دهنده: جو، ذرت، كنجاله هاي پروتئينه، سبوس گندم، ملاس چغندر قند، كامل كننده هاي درماني معدني ويتامينه و افزودني هاي مجاز - 
خوش طعام بوده و گوسفند با ميل آن را مصرف مي كند - 
بسته بندي شده در كيسه 40 كيلوگرمي - 
دارنده مورخ ايجاد و تاريخ انقضاء - 
داراي مجوز از اداره مجاهدت كشاورزي و سازمان دامپزشكي كشور - 
بارگيري در محل كارخانه غذا دام گل چين واقع در استان اصفهان - فروش نقدي . 

سفارش 
هاي فني هنگام تغذيه گوسفند با به كار گيري از كنسانتره دستچين: 1- شالوده فرمول بر اساس تعليف مخلوطي از يونجه كم آب و كاه گندم برنامه ­ريزي شده و لذا سفارش مي­ شود كه روزانه حداقل 100 تا 150 گرم يونجه خشك در جيره دام نظر شود . 
2- شايسته ترين برهه زماني براي تغذيه سه وعده صبح ساعت 6 ، ظهر ساعت 1 الي 2 و شبكه هاي عمومي ساعت 7 الي 8 مي باشد . 
3- استارت مقادير مصرف براي گوسفندهاي كوچك جثه (25 تا 35 كيلو) حداكثر 900 گرم در روز مي‌باشد كه طي 3 وعده هم اندازه 300 گرمي در اختيار دام قرار مي گيرد . براي گوسفندهاي ميانگين جثه (35 تا 55 كيلو) حداكثر 1350 گرم در روز كه طي 3 وعده معادل 450 گرمي در اختيار دام قرار مي گيرد . براي گوسفندهاي والا جثه (بالاي 60 كيلو) حداكثر 1800 گرم در روز كه طي 3 وعده مساوي 600 گرمي در اختيار دام قرار مي گيرد . 
4- پس از گذشت برهه زماني دوران 14 روز و عادت پذيري شكمبه گوسفندان به اين جيره، مي­ توان اندازه مصرف را به ترتيب براي گوسفند كوچك جثه تا 450 گرم در هر وعده، گوسفند متوسط جثه تا 600 گرم در هر وعده و گوسفند بلندمرتبه جثه تا 750 گرم در هر وعده ارتقاء اعطا كرد . 
5- از مجموع جيره بالانس گرديده فوق روزمره 250 تا 300 گرم افزايش وزن خواهيم داشت كه متساوي 8 الي 10 كيلوگرم افزايش وزن گوسفند در ماه خواهد بود . 
6- از مصرف به طور همزمان مواد كنسانتره ديگر با اين خوراك پرهيز گردد . 
7- قابليت دسترسي به آب آشاميدني كافي و بهداشتي در تمام مدتي كه از اين فرمول تغذيه مي­ شود براي گوسفند فراهم باشد . 
8- محل نگهداري كيسه­ هاي محتوي اين غذا بايد تماما خشك، خنك و به دور از نوروفروغ آفتاب و رطوبت باشد . 
9- در هر وعده به اندازه قضيه نياز گوسفندها طعام كنسانتره در آخورها توزيع شود . 


برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۰۶:۱۰ توسط:علي پور موضوع:

گوسفندها، نوع هاي فصلي

برنامه ريزي ايجاد مثل اكثر زمان ها به مضمون‌ توليد مثل در خارج از فصل به منظور اطمينان از فروش بره ها وقتي كه تقاضا در بالاترين مرحله و قيمت هاي فروش در بيشترين اندازه است، مي باشد . بسته به حيطه و نژاد، معمولي ترين خط مش انجام اين فعاليت ممكن ميباشد ازطريق تأثير مال نر يا اين كه با به كارگيري از بالا بردن تراز تغذيه [۱] يا تغيير و تحول ميزان نور، اسفنج هاي مهبلي آغشته به پروژسترون يا اين كه در تعدادي ساله اخير با به كار گيري از ملاتونين باشد . 
گوسفندها، نوع هاي فصلي مي‌باشند . 

پرس پلت

عمل توليدمثلي گوسفند به خصوص در مناطق معتدل (اروپاي شمالي) در اواخر فصل تابستان و اوايل پاييز به بيشترين اندازه مي برسد . به عنوان مثال نژادهاي گوسفند فرانسوي درطي فصل هنگامي كه روزها كوتاه خيس مي شود يعني از انتها ژوئن ]اوايل تير[ ( زودترين موقع) و انتها آگوست ]اوايل شهريور[ (براي تمامي اشخاص نژاد مذكور) تا ماه ژانويه]دي[ جفت گيري مي كنند . 
برنامه ريزي ساخت نظير اكثر اوقات به مضمون‌ توليد نظير در خارج از فصل به خواسته اطمينان از فروش بره ها هنگامي كه تقاضا در بيشينه و كمينه دما سطح و ارزش هاي فروش در بيشترين اندازه است، مي باشد . بسته به منطقه و نژاد، معمولي ترين رويه انجام اين كار ممكن مي باشد ازطريق تأثير متاع نر يا اين كه با استعمال از بالا بردن سطح تغذيه [۱] يا اين كه تغيير و تحول اندازه نور، اسفنج هاي مهبلي آغشته به پروژسترون يا در يكسري ساله اخير با به كار گيري از ملاتونين باشد . 
گوسفندها، مدل هاي فصلي مي باشند . 
عمل توليدمثلي گوسفند به خصوص در بخشها معتدل (اروپاي شمالي) در آخرها تابستان و اوايل فصل‌پاييز به بيشترين ميزان مي رسد . به تيتر مثال نژادهاي گوسفند فرانسوي درطي فصل وقتي كه ايام كوتاه تر مي شود يعني از آخر ژوئن ]اوايل تير[ ( زودترين موقع) و پايان آگوست ]اوايل شهريور[ (براي تمامي افراد نژاد مذكور) تا ماه ژانويه]دي[ جفت گيري مي كنند . 
ماهيت فصلي اين عمل به تغييرات ارتفاع فروغ روزانه (فتوپريود) بستگي دارد . روزهاي كوتاه تر (پاييز) عمل جنسي را تحريك مي كند درحالي كه روزهاي بلندتر (بهار) اثر ممانعت كننده روي چنين كار هايي در نشخواركنندگان كوچك داراست . كنترل فعاليت جنسي صرفا به وسيله ساخت تغييرات در روزهاي بلند و كوتاه قابليت پذير مي شود؛ چنين تغييري در شرايط طبيعي وجود داراست . 
در كشورهاي جنوب اروپا، شمال آفريقا و خاور ميانه، ميش ها به سادگي در خارج از فصل جفت گيري مي كنند و غالباً دو فصل جنسي دارند، فصل با اهميت از آگوست ]مرداد ـ شهريور[ تا ژانويه ]دي ـ بهمن[ و فصل كوتاه خيس دوم در بهار (آوريل تا مه ]فروردين تا خرداد[) ميباشد . مثلاً در مراكش نژادهاي بوجاد (Boujaad) و بني گويل (Beni guil) يك فصل جفت گيري دارا‌هستند كه از ماه مه ]ارديبهشت ـ خرداد[ تا دسامبر ]آذر ـ دي[ با يك نقط ي اوج در آگوست ]مرداد ـ شهريور[ به طول مي انجامد درحالي كه نژاد تيماليديت Timalidite مقداري زودتر جفت گيري مي نمايند (آوريل تا دسامبر ]فروردين تا دي[) و نژاد دمن Dman به جهت بضاعت و توان توليد زودهنگام و تعداد بالاي بره متولد گرديده در سال معروف مي‌باشد (۶/۱ تا ۳/۲) به هرحال باروري[۱][۲] و تعداد بالاي بره متولد گرديده در سال[۲][۳] در اين عصر پيش از فصل كاملاً مطلوب نيستند و به اين ترتيب رويه هاي برنامه ريزي توليدمثلي به خواسته ارتقاء ساخت در اين عصر به كارگيري مي شوند . 
فتوپريود 
به چه شكل فعاليت مي كند؟ فتوپريود ازطريق غدهٔ كوچكي در اساس مغز، بدنه پينه آل، فعاليت مي كند كه در طول شبكه هاي عمومي ملاتونين را ساخت و ترشح مي كند . آنگاه ملاتونين روي هيپوتالاموس تأثير گذارده و ازطريق GnRH، غدهٔ هيپوفيز را تحريك مي كند كه اين غده نيز هورمون هاي گنادوتروفين (FSH , LH) كه مسئول فعاليت تخمدان و بيضه ميباشند را ترشح مي نمايد . اين هورمون يك پيام آور بيوشيميايي هست كه به سيستم نورواندوكراين پستانداران اذن مي دهد تا طول تابش نوروفروغ روزانه را ميزان گيري كند . 
ملاتونين در ارتفاع شبكه هاي مردمي ترشح مي شود و به علت اين ترشح حيوان ها ازطول شب و در فيض روز باخبر مي شوند .ميزان ملاتونين مترشحه به جريان خون به وسيله غده پينه آل متناسب با طول شبكه هاي مردمي است و از اين رو باتوجه به فصل متفاوت خواهد بود . درنتيجه كاهش طول فروغ روز رو به بالا در اين ميزان ملاتونين فيس مي دهد . (تابستان و پاييز) كه سبب ابتدا كار جنسي در گوسفند و بز نر وماده مي شود . 
آزمايش روي ميش هاي اواريكتومي گرديده كهدر آن‌ها از قرص كاشتني رگولين و استروژن به كار گيري گرديده و ترشح ضرباني GnRH و LH كنترل گرديده بود . پس از ۴۰ تا ۶۰ روز قرص كاشتني ملاتونين ، افزايشي را در فراواني آزاد شدن اين دو هورمون و درنتيجه در متوسط غلظت پلاسمايي LH القاء كرد . 
كاشتني 
ملاتونين): تبديل روز به شب در اوايل دهه ۸۰ ميلادي مطالعات دربارهٔ تأثيرات ملاتونين در ميش ها نشان اعطا كرد كه تجويز طولاني برهه زماني درطي يك دوره يك ماهه به عبارتي تأثيرات روزهاي كوتاه را بر روي فيزيولوژي حيوانات به وسيله القاء استارت مجدد عمل جنسي را دارد . بطوريكه به فيس ارگانيك از دگرگون سازي تابستاني به بعد از آن در زمانيكه ارتفاع فاز شبانه به تدريج دوچندان مي شود، افزايش ترشح ملاتونين و درنتيجه نوسانات پيك هاي LH ارتقا مي يابد . در نقطه پايان روزهاي ۴۰ تا ۶۰ ، عمل جنسي در ماده ها و نرها آغاز مي شود . 
يك قرص كاشتني زيرجلدي حاوي ۱۸ گرم ملاتونين ساخته شد (رگولين Regulin، ceva santeAnimole) و با حمايت مالي INRA و مؤسسهٔ de l&#۰۳۹;Elevoge روي نژادهاي فرانسوي گوناگون استفاده شد . اين فرآورده يك قرص كاشتني بسيار كوچك با ارتفاع صرفا يكسري ميليمتر هست كه در تحت پوست قاعده گوش با به كارگيري از يك تفنگ منحصر جاسازي مي شود و محتواي ملاتونين آن درطي يك عصر دست‌كم ۶۰ روزه ( دوره مورد نياز براي عمل آن ) آزاد مي شود و هيچ نيازي به برداشت آن نميباشد . 


برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۰۷:۳۰ توسط:علي پور موضوع:

شتر حيوان نشخوار كننده

شتر حيوان نشخوار كننده ، فارغ از شاخ و زوج سمي است كه به تيم پستانداران وابستگي دارد . شتر داراي چهار اندام خلفي و قدامي بلند و قوي مي‌باشد كه هر كدام به كف پائي عريض و وحشيانه منتهي مي گردد كه داراي ناخن هائي ضعيف و رشد نايافته بوده و براي خط مش رفتن بر روي شن هاي صحرا سازگاري يافته مي‌باشد اين حيوان داراي گردني دراز و منحني مي باشد . رمز شتر مستطيل شكل و لب هاي بالائي او شكافته مي‌باشد . دندان هاي پيش و نيش وي قوي و چيره هست و توانائي گاز به چنگ

پرس پلت

آوردن عميق را به حيوان داده است . 

شتر آسيائي دو كوهانه هست كه كوهان اوليه بر روي كمر و كوهان دوم بر روي كپل حيوان قرار داراست و شتر در آن مبادرت به ذخيره سازي غذا مي كند . رنگ پشم اين گونه شترها سرخ – خاكستري ميباشد و پشم ها به چهره انبوه و بلند در پشت گردن و در فضا بخش بالائي اندام هاي خلفي و قدامي رشد مي كنند . تعداد زيادي از اين گونه شترها در حوزه‌ آسياي ميانه وجود داراست كه برخي از آن‌ها جهت سواري موضوع به كارگيري قرار مي گيرند . 

دسته ديگر شتر ، شتر عربي يا يك كوهانه مي‌باشد كه اين شتر در صحراهاي كشورهاي عربي و آفريقائي وجود دارااست . 
شتر حيوان مفيدي است وكاربردهاي فراواني داراست . اين حيوان علاوه بر اينكه وسيله اصلي رفت و آمد ساكنين صحراست ، از سوئي ديگر مي تواند غذاي آدمي و وسايل مسئله نياز ديگر را به بشر عرضه كند و آدم مي تواند بوسيله تغذيه با شير شتر و گوشت شتر ، تا هفته ها در صحرا زنده بماند . هم چنين مي توان از چربي كوهان به جاي كره استفاده كرد و پشم شتر را در ساختن خيمه ها ، پتو ، فرش ،‌لباس هاي پشمي ،‌طناب و ريسمان به كار موفقيت . نيز چنين مي بضاعت از مدفوع خشك گرديده شتر براي واضح كردن آتش استعمال كرد و پس از كشتار شتر مي توان از پوست آن براي ساختن كفش ، و مشك و غيره ، … .استفاده كرد . شتر از حيواناتي است كه با محيط هاي خشك و بي آب و علف و صحرا سازگار گرديده واين سازگاري منجر گرديده مي‌باشد كه به خوبي قادرباشد آب و هواي گرم و خشك ، بي آبي و كم غذائي را تحمل نمايد . 
كوهان ، عضوئي قابل اعتنا در شتر ميباشد كه صرفا از چربي و ماهيچه‌ها تشكيل شده و در آن استخواني وجود ندارد و شتر درشرايط بي غذائي تا چندين روز مي تواند با اعتماد به وجود اين چربي و سوخت و ساز آن زنده بماند . 

كف پاي شتر حالت منحصر به فرد به خود دارااست و از دو بخش تشكيل شده ميباشد و كلفت و پهن هست و مانع از اين مي شود كه پاي شتر درشن هاي ريز صحرا فرو رود . ديده هاي شتر داراي مژگان هاي بلندي مي‌باشد كه به همراهي پلك ها ، ديده ها را از گردباد هاي شني و از تابيدن شديد آفتاب حفظ مي كند . منخرين شتر داراي شكاف هاي طولي هست كه شتر در هنگام تنفس مي تواند بيني را به خوبي از هم گشوده كند و بيشترين ميزان هوا را وارد ريه هاي خويش كند و در هنگام بروز گردباد هاي شني بيني خويش را ببندد . هم چنين شتر داراي فك درازي مي باشد كه به طور جانبي حركت مي كند و مي تواند فعاليت جويدن را به خوبي انجام دهد . شتر مي تواند بيشتر از هر حيوان ديگر بي آبي را تحمل كند ‌و اكنون آشكار شده است كه شتر به علت اختلاف زياد سكو حرارت بدنش مي تواند آب تن خويش را نگهداري نمايد . زيرا كه از اين آب براي خنك كردن تن به كارگيري نمي كند . مرتبه حرارت بدن شتر ثابت نيست و به آهستگي همپا با طول مرتبه حرارت محيط بالا ميرود و اين بدان معني هست كه شتر آب تن خويش را از دست نمي دهد تا بدن خويش را سرد نگه دارااست ( كه اين كار در بشر از طريق عرق كردن رخ مي گيرد ) و در هنگام شب ، هنگامي كه مرتبه حرارت محيط پايين مي رود سكو حرارت تن شتر نيز كاهش يافته و در هنگام صبح در پايين ترين رتبه خواهد بود . 
دماي بدن شتر مي تواند در محدوده 7 رتبه فارنهايت بالا و پايين برود در حالي كه در بشر تنها در محدوده 1 سكو فارنهايت بالا و پايين مي رود . 


برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۸:۱۳ توسط:علي پور موضوع:

گوسفندان رومانف

گوسفندان رومانف، سالفوك، افشاري، كردي، قشقايي، آواسي، كريم ومهربان جزو بهترين نژاد گوسفندان يك سري قلوزا مي‌باشد كه مي توانيد با پرواربندي آن تعداد گوسفندان خويش ارتقاء دهيد . جيره فلاشينگ و تلقيح مصنوعي گوسفندان دو روش فوق العاده براي افزايش توليد مانند و يك‌سري قلوزايي گوسفندان است كه در اين مقاله شما را با رويه تلقيح تصنعي آشنا مي كنيم . جيره فلاشينگ روشي مي‌باشد كه در آن با مديريت درست و تغذيه مناسب درصد دو قلوزايي گوسفندان را بالا مي پيروزي در صورتي كه تلقيح مصنوعي مشتمل بر اسپرم گيري قوچ و تخليه اسپرم درون واژن گوسفند ماده ( ميش) مي باشد كه نياز به تخصص كافي براي انجام اين كار است . 
پرس پلت
در اينجا شما را با روش هاي تلقيح مصنوعي و بهترين بازه زماني مناسب براي انجام تلقيح مصنوعي آشنا مي كنيم ولي توجه داشته باشيد كه اين عمل تماما تخصصي هست و براي اشخاصي موثر است كه عصر يادگرفتن آنرا سپري كرده باشند خير اينكه به چهره سرخود اين عمل را انجام دهيد . 

تلقيح 
تصنعي گوسفندان چيست؟ به حامله كردن گوسفند ماده سواي جفت گيري گوسفند نر گفته مي شود كه طي عملياتي اسپرم گيري از قوچ انجام و با رويكرد تلقيح تصنعي و استعمال از تفنگ اختصاصي اسپرم باطن واژن، سرويكس يا اين كه رحم ميش مي شود . 
تلقيح 
تصنعي و مصنوعي براساس جور اسپرم گوسفند نژاد رومانف چه بسا ركورد ۹ قلوزايي را داشته مي‌باشد از اين رو شايسته ترين نژاد گوسفند چندقلوزا در عالم شناخته مي شود . مطلقا نياز به پرواربندي گوسفند رومانف براي ارتقا ايجاد مانند گوسفندان نميباشد بلكه مي توانيد با خريد اسپرم رومانف مبادرت به حامله كردن گوسفند ماده نماييد . اما در اين عمليات سه نوع اسپرم وجود دارااست . 

تلقيح 
تصنعي با اسپرم مايع تازه 
اسپرم قوچ فورا پس از دريافت با رقيق كننده اي چون شير قليل چرب به نسبت ۱ به ۲ تا ۱ به ۸ در پايوت هاي ۰٫۲۵ تا ۰٫۵ سي سي وارد بدن ميش مي شود . 

تلقيح 
مصنوعي با اسپرم مايع ذخيره گرديده در سرماي پايين ۸ درجه 
اسپرم با به عبارتي نسبت ۱ به ۲ تا ۱ به ۸ با رقيق كننده بر مبنا تريس حفظ مي شود . در اين رويه اندازه نگهداري باروري اسپرم تا ۷۲ ساعت هست ولي هر چقدر حفظ طولاني مدت شود با افت باروري اسپرم مواجه خواهيد شد . 

تلقيح 
با اسپرم منجمد 
اسپرم در پايوت هاي ۰٫۲۵ تا ۰٫۵ سي سي با بخار ازت، يخ‌زده و در مايع ذخيره مي شوند . 

بيشترين مقدار باروري مربوط به رويكرد اسپرم مايع تازه و كمترين ميزان باروري مربوط به اسپرم يخ‌زده مي‌باشد . 


برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۲۴:۴۲ توسط:علي پور موضوع:

كشتار گوسفندها

كشتار 
گوسفندها گوسفندهايي كه براي گوشت رشد داده ميگردند معمولاً در ۶ ماهگي به كشتارگاه فرستاده ميشوند . گوسفندهايي كه براي پشم رويش داده مي‌شوند عمر طولاني‌تري دارند اما آن ها نيز در غايت به كشتارگاه منتقل مي شوند ولي اكثري از آنها قبلي از رسيدن به كشتارگاه يك هجرت طاقت‌فرسا هم پيش رو دارا هستند زيرا در جايي دوچندان دورتر از محل پرورششان كشته مي‌شوند . براي نمونه، مي‌توان به صادرات گوسفند زنده از استراليا به كشورهاي ديگر (معمولاً كشورهاي خاورميانه و آفريقايي) اشاره كرد . درد و رنجي كه حيوان ها صادر شده روزها و هفته‌ها در سرما و گرما در كشتي‌ها يا اين كه كاميون‌ها تحمل مي كنند وراي تصور است . گرمازدگي در فصل گرما و سرمازدگي در فصل سرما نصيب تفكيك‌ناپذير اين سفرهاست . حيوان‌ها مي بايست ايام و هفته‌ها در فضولات و استفراغ خود و ديگران راز كنند . آنان مي بايست روز ها و هفته‌ها گرسنه و تشنه بمانند در حالي كه جايي براي نشستن يا هواي كافي براي تنفس ندارند . تعداد متعددي از حيوانات در نتيجهٔ بيماري، عدم وجود هواي كافي، سكتۀ قلبي، فشارهاي عصبي، شكستگي استخوان‌ها، زخم‌ها و عفونت‌ها در منش مي‌ميرند . علاوه بر اين، معمولاً در كشورهاي آفريقايي و خاورميانه مرگ وحشتناكي در توقع حيواناتي ميباشد كه در خط مش نمي‌ميرند چون در اين كشورها حتي رسمي براي گيج كردن حيوان‌ها پيشين از ذبح وجود ندارد . 

بزها 

پرس پلت

طبيعت فوق العاده كنجكاو بزها، آن‌ها را به موجوداتي سرزنده، شوخ‌طبع و دوست داشتني تبديل مي‌كند به طوري كه مي توانند با شغل هاي بامزۀ خويش ساعات كسي را سرگرم كنند به همين دليل، در سال‌هاي اخير برخي از مردمان بزها را به تيتر حيوانات خانگي نگهداري مينمايند . آن‌ها در فرار از طويله‌ها و مزارع نيز سابقۀ درخشاني دارند . براي كشف سوراخ‌ها و خرابي‌هاي حصارها كافيست بزي در مزرعه حضور داشته باشد . بزها زياد اجتماعي مي‌باشند و از تنهايي گريزان‌اند . 

goats بزها، 
حيوان ها اجتماعي بزها هم نظير گوسفندها حيوان ها اجتماعي مي‌باشند و از تنهايي گريزانند . هر گله يك ملكه دارد كه تيم را براي پيدا كردن چيزهاي جذاب سوق دهي ميكند . ممكن مي‌باشد بزها به همديگر شاخ بزنند، اين رفتار كاملاً طبيعي است زيرا هر بز ميخواهد برتري خويش را بر ديگري ثابت نمايد . در ماه‌هاي نخستين پس از تولد، ممكن مي باشد بزي براي بازي همين عمل را با آدم‌ها انجام دهد . در شراي كسي نمي خواهد بزش اين بازي را در بزرگسالي نيز ادامه دهد، خوبتر مي‌باشد از هل دادن متقابل او به عقب پرهيز كند زيرا در اين صورت، اين سوء تفاهم براي بز پيش ميايد كه آدم‌ها هم از اين بازي جذاب لذت مي برند . برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۳۲:۱۹ توسط:علي پور موضوع:

گوگل كارمندان خود را از تغذيه با گوشت گاو دور مي‌كند

تصميم 
تازه بزرگ‌ترين شركت اينترنتي جهان؛ گوگل 
كاركنان خود را از تغذيه با گوشت گاو دور مي‌كند 
شركت گوگل به‌صورت تدريجي و پيوسته با بيش تر كردن قارچ به همبرگرهاي توليدشده در رستوران‌هايش، گوشت كمتري به خورد كاركنان خود مي‌دهد . 

پرس پلت

به گزارش ايانا به نقل از Siliconbeat .com، كاهش مصرف گوشت در كافه ترياهاي شركت گوگل بر مبنا آخرين گزارش‌ها به‌منظور بهبود عادت‌هاي تغذيه‌اي صورت مي گيرد و منوي غذاها را به‌صورت تدريجي به سبك غذاهاي گياهي تغيير‌و تحول مي دهد . اين تغيير تحول آغاز با افزايش اندازه قارچ در همبرگرها از 20 به 50 درصد آغاز شد . 

گزارش‌هاي رسيده حاكي از آن هست كه اين كمپاني به‌صورت مخفيانه در همت ميباشد تا پرسنل خويش را با آن مدل از مواد غذايي تغذيه نمايد كه مبنا گياهي داشته و كمتر دربردارنده گوشت ميباشد . 

اسكات گامباستياني، سرآشپز جهاني گوگل در اين باره مي‌گويد: "نبايد توقع داشت كه تمام پرسنل از به عبارتي روز نخست، تغذيه با حبوبات و گياهان را بپذيرند؛ چون اين مردمان بخش اعظم به مصرف گوشت قرمز‌رنگ عادت كرده‌اند و نمي توان خوردن گوشت سفيد يا حتي ماهي بيشتر را به آنان اجبار كرد، چه رسد به اين‌كه پروتئين موجود در غذا را با پروتئين‌هاي گياهي جايگزين كنيم ." 

وقتي كه دست اندركاران خبرنامه Fast company (يك روزنامه مربوط به كسب و عمل ماهرانه در آمريكا) از كافه ترياهاي گوگل بازديد كردند، متوجه جهت‌گيري گوگل به‌صورت بي‌رحمانه در تهيه و تنظيم فهرست غذاها شدند . اين غذاها به‌طور ناگريزي پرسنل را بدون چاره به مصرف كمتر گوشت جهت دهي ميكرد . 

به 
كانال ايانا در تلگرام بپيونديد 
فهرست به‌گونه‌اي تنظيم شده بود كه برگرهاي گياهي در ابتداي منوي روزمره عرض اندام مي كرد و گزينه انتخاب سوپ ويتنامي پيشين از سوپ گوشت قرار داده شده بود . همينطور يك نمونه از غذاهاي گياهي به‌صورت مخصوص به‌عنوان "بشقاب انرژي‌زا" مطرح گرديده و هرچه عمده گوشتخواران را به سمت آن متمايل مينمايد . 

طبق گزارش اين مجله، گوگل براي اين طرز رفتار، عوارض و اهدافي را دنبال مي‌كند كه همگي در راستاي پايداري محيط خواهد بود . اين كمپاني پذيرفته كه سهم قابل توجهي از كربن توليدشده در جهان به‌واسطه توليد پروتئين‌هاي حيواني است؛ به اين ترتيب سياست، گوگل كاهش مصرف گوشت، لبنيات و تخم‌مرغ را در اولويت قرار داده مي باشد . 

شركت گوگل اعلام كرد كه در سال پيشين پروژه خريد ميوه و صيفيجات براي كارمندان ناكارآمد بود؛ چون از اين روش شركت بيش از 300 هزار پوند ضرر كرد و بخش قابل توجهي از اين محصولات يا به سطل آشغال رفت يا تبديل به كمپوست شد . ولي شايد اين قضيه به اعتراض كاركنان عصباني از كمپاني نيز مربوط باشد كه آن روايت ديگري است . 

به اين ترتيب گوگل به طرح "پايانه‌هاي رديابي زباله‌هاي مواد غذايي" وارد شده و قصد دارد از اين طرز به كاهش ايجاد ضايعات امداد كند، چون اين پايانه‌ها به انتخاب مقياس‌هاي غذايي مجهز هستند . اين كمپاني در گزارش سال 2015 خويش اعلام كرد كه كافه‌هاي گوگل در يك منطقه فقط بين 450 تا 550 پوند طعام را از رفتن به زباله‌ها نجات داده و از طرق مختلفي مثل ايجاد غذاهاي تركيبي يا اهداي آنان به تهيدستان در اين مسير صرفه‌جويي كرده مي باشد . مسئولان گوگل معتقدند كه اين ميزان در سال 2016 به يك ميليون پوند خواهد رسيد . 

ولي اختراع عمل غول تكنولوژي عالم نه‌تنها براي محيط زيست و سلامت پرسنل موثر است، بلكه اين موضوع به صرفه‌جويي در هزينه‌ها براي كمپاني نيز امداد مي‌كند؛ چون آن ها معتقدند كه هزينه براي كاهش ضايعات و تأمين غذاي هزاران كارمند با پايه گياهي دوچندان به‌صرفه‌تر از تأمين گوشت براي آنان مي باشد . 


برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۳۰:۳۴ توسط:علي پور موضوع: