ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

دانه يولاف،جويا خوراك پرانرژي

دانه يولاف،جويا خوراك پرانرژي را ميتوان جايگزين كل يابخشي از ذرت كرد .كل اجزاي خوراك را مي توان در تركيب غله قرار اعطا كرد . 
پرس پلت
تغذيه 
از تلقيح تا زايش: 
تليسه ها با سن بالاتر از 13 ماه دارنده گنجايش شكمبه كافي جهت رويش مطلوب مي باشند در صورتي كه فقط از جيره هاي علوفه اي با كيفيت تغذيه شوند . در حقيقت علوفه هاي با انرژي بالا نظير سيلاژ ذرت بايد به رخ محدود استعمال شوند زيرا تليسه هاي پير خيس ممكن ميباشد بيش از حد مصرف نمايند و تپل شوند . تركيبي از سيلوي ذرت و علوفه لگوم يا اين كه علوفه هاي پرورش يافته در زمين هاي حاصلخيز مصرف انرژي و پروتئين قابل قبولي را آماده مي سازد . كنسانتره ها بايد هنگامي كه علوفه جيره دارنده كيفيت اندكي هست به كارگيري شود . جيره هايي بر اساس خوراك هايي با كيفيت متفاوت در جدول 2 آورده گرديده مي‌باشد . 

يك تا دو ماه گذشته از زايش برنامه تغذيه اي بايد جهت تامين نياز هاي گوساله درون رحم و اولي شير دوشي تنظيم شود . اين تليسه ها بايستي از علوفه و ميزان بيشتري كنسانتره جهت تضمين عصر انتقالي يكنواخت و تشويق دام جهت مصرف ماده خشك اكثر به محض زايش تغذيه شوند . 

خودداري از امتيازبدني نامناسب؛ «بالا و ذيل »در زايش بسيار مهم مي‌باشد . لاغري و چاقي مفرد تليسه هاي علت اساسي سخت زايي و معضلات پس از زايش مي باشد . با اين وجود آبستني دير به هنگام به تيتر يك عصر جهت آمادگي تليسه در معرض استرس، قرار دادن تليسه در اوايل شيردهي مي باشد و نمي توان بعنوان يك زمان جهت تهيه و تنظيم BCS محسوب شود . 1-اقتباس 
از پرورش فري استال وتجهيزات گاوشيري 
2-شيب 
8درصد«8سانتي متر به ازاي هر متر» 
3-بادر 
نظر به دست آوردن كل زايشگاه ودسترسي باخيابان پهنا 3متر جهت عبوروسايل حمل نقل 
4-ابعاد يك استال: 2 .4 *1 .2 و بعدها كف يك استال 1 .2*2 .1 

5- تليسه و گاو خشك در آخرها ابستني ممكن ميباشد در صورتي كه بر روي بستر هاي شيب دار بخواببند طاقت فرسا زايي پيدا كنند . 

تاسيسات 
پرورش تليسه: 
هم زمان با پرورش تليسه ها تغييرات قابل توجهي در احتياجات جايگاه استراحت و فضاي تغذيه اي رخ مي دهد . بعلاوه بسياري از اعمال مديريتي در زمينه دام « واكسيناسيون، معالجه هاي انگلي، تلقيح مصنوعي، ميزان گيري طول گوساله، كنترل وزن و . . .» نياز مي شود . 

ابزار ها و تجهيزات تليسه هاي كهن سال خيس مي بايست طوري پباده سازي شوند تا احياجات دام و راحتي مستخدم را رفع كند . 
خصوصيت تاسيسات براي تليسه هاي مسن خيس بايد براي راحتي مورد ها پايين در حيث گرفته شود: 
1- 
تغذيه 
2- 
بستر و تميزي آن 
3- 
جابجايي و مقيد كردن دام 
بعد از آن از شيرگيري تليسه ها ممكن هست مجموعه بندي شوند . تليسه ها در ابتدا بايد به تيم هاي كوچكتر جهت برآورد كردن احتاجات تغذيه شان گروه بندي شوند . ميزان و تعداد تيم ها نيز بستگي به مقدار گله و تجهيزات در دسترس دارااست . .مقدار تن مشابه و سنين مشابه وقتي كه دام ها مجموعه بندي مي شوند دوچندان مهم است . 
برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۳۵:۴۵ توسط:علي پور موضوع:

توصيه هاي مديريتي در هنگام به كارگيري از اين برنامه ۱

به 
جاي پوسته سويا شما مي­توانيد از تفاله چغندر قند يا سبوس و اندكي تغيير در بخش پروتئيني جيره تليسه، مواد مغذي را تامين كنيد 

پرس پلت

توصيه 
هاي مديريتي در هنگام به كارگيري از اين برنامه ۱- 
وزن كشي: هيچ ابزاري مفيد تر از وزن كردن تليسه در جهت در اختيار گرفتن رشد آنها در رويش تليسه وجود ندارد . يكي از نيازمندي هاي داراي اهميت و ضرورت هاي اين برنامه تصويب وزن به طور منظم ميباشد . زمان هاي حياتي در وزن كردن تليسه ها عبارتنداز: پس ازشيرگيري، پيش از تلقيح، در برهه زماني تلقيح، هنگام تاييد آبستني و پيش از زايش . به طور كلي هر هنگامي كه تليسه را جابجا مي­كنيد بايد آن را وزن كشي فرمائيد . 

در 
يك مدت مختص از روز مدام تليسه ها را وزن كنيد! ماهي يك بار بهترين هست البته در شراي شرايط آن را نداريد و گله شما از ثبات نيكي برخوردار است مي ­توانيد فاصله وزن كشي را اكثر كنيد . 
اگر نمي توانيد تمامي را وزن كنيد مجموعه كوچكي از آنان را تعيين فرمائيد كه نماينده حقيقي بهاربند باشند . 
۲- 
مقدار گروه: همواره داشتن گروهي از تليسه ها كه از حيث شكل و ظاهر هم مقدار باشند مطلوب هست . بزرگتر از ۴ ماهگي تليسه ها بايستي در مجموعه هايي باشند كه دامنه وزني آن حدود ۹۰ كيلوگرم باشد (يعني از ميانگين ۹۰ كيلو بخش اعظم يا اين كه كمتر) . پس از تلقيح مي بضاعت و توان دامنه را بخش اعظم كرد و به ۱۳۵ كيوگرم هم رسيد . 

۳- 
فضاي آخور: احتمالا يكي از مهمترين توصيه هاي اين رويه فضاي آخور موضوع نياز باشد . همانطوركه تليسه ها والا مي شوند (از ۴ تا ۲۲ ماهگي) به ۳۵ تا ۶۰ سانتي­متر فضاي آخور به ازاي هر مركز نياز مندند . 

۴- از خاك اره و كاه به تيتر بستر استعمال نكنيد . چرا كه تليسه به دليل مالامال نشدگي بي نقص شكمبه اقدام به خوردن خاك اره يا كاه مي ­نمايد . 

۵- در مدت اجراي اين برنامه تليسه ممكن است سر و صداي متعددي ساخت كنند البته پس از ۱۰ تا ۱۴ روز به اين برنامه عادت مي­ كنند . 

درصورتي كه مي خواهيد از اين برنامه بهره ببريد، نقطه آغازين مي ­تواند دادن جيره­ تليسه با ۵۰ درصد غله و ۵۰ درصد علوفه باشد . 


برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۱۴:۳۲ توسط:علي پور موضوع:

دست اندركاران موءثر بر تغيير تحول ظواهر پلت و شيوه بر طرف كردن آن

دست اندركاران 
موءثر بر تغيير تحول ظواهر پلت و شيوه بر طرف كردن آن :

پرس پلت

تجربه نشان داده مي‌باشد در جيره هاي با فيبر بالا به كارگيري از حرارت خيلي بالا مسبب ساخت برآمدگيهاي ريش ريش بر روي تراز پلت مي گردد . حتمي به توضيح مي‌باشد كه در اين دسته طعام ها كه اكثر در غذا تيم دامي ديده مي شود مي بايست توجه كافي در مدت حرارت دهي فيس بگيرد تا حرارت به مقدار اي داده شود كه سپس از خروج از داي مواد خوراكي پلت گرديده دفرمه نشوند وشكل فيزيكي خود را محافظت كنند . در صورتي كه تكنيس داي در محاسبات توليد كه نسبتي ميباشد از قطر سوراخ داي با تكنيس موءثر صحيح انتخاب نگردد سبب مي شود كه مواد خوراكي پس از خروج از داي به رنگ هايي مثل رنگ قهوه اي يا رنگ كاملا تيره و احيانا سياه كه كليه اينها نشان از طول موءثر تكنيس بوده كه با قطر داي منطبق ندارد( طول تكنيس فراوان است) حاصل آيد و يا اين‌كه مواد به راحتي با اعتنا به نگهداري وضعيت فرمولاسيون جيره باز نيز قوام كافي راندارد كه اين شرايط نيز نشان از آن دارااست كه تكنيس داي كوتاه هست . شناخت با تكنيس هاي متعدد داي در اين صنعت لازم است تا موقع تعيين داي از دايي كه با تكنيس صحيح طراحي شده استفاده گردد ( چراكه در اين صنعت شبيه با صنعت هايي نظير فشرده سازي بعضا از پلاستيك ها و همچنين صنعت پلت سازي چوب هم داي هايي شبيه به اين صنعت هم به فعاليت مي رود كه بعضا از نتيجه جويان از اين غفلت سو به كار گيري مي نمايند) . 

"پلت خميده به ياور كنار گذاشتن خوردگي " : اين پديده معمولا وقتي رخداد مي افتد كه از رخنه‌ هاي داي خارج مي آيند و علت آن مسافت تصاحب كردن تيغه ها از تراز داي مي باشد ( مراد از تيغه جاقو يا اين كه اصطلاحا " كاتر" مي باشد كه در بعضا پلت ها يك كاتر و در بعضا دو يا اين كه سه كاتر با دقت به تعداد غلطك ها و دسته جيره بر روي دستگاه نصب مي گردد كه از آن براي برش دادن پلت در ميزان هاي موضوع لحاظ استفاده مي گردد) . درصورتي كه تيغه كند گرديده باشد نيز فيض آن ضربه ميل كردن ويا فشرده شدن را به دنبال داراست كه به دنبال آن پلت كنار گذاشتن خورده و خميده مي گردد . 

براي اصلاح مشكل فوق مي توانايي تراكم داي را در طعام هاي آردي بالا موفقيت ، يعني ارتقاء تعداد تيغه (كاتر) كه به وسيله آن چگالي و رنج پلت بهبود پيدا مي كند . ديگر اين كه مي بضاعت با خرد كردن مواد نپخته به ذرات كوچك تر ، درصورتي كه ملاس و چربي بيشتر مي شوند سطح پراكندگي آن ها بايد اصلاح شود و ميزان آن‌ها در اختيار گرفتن شود كه بتوان چگالي و سختي پلت بهبود پيدا كند . مي بضاعت و توان مسافت تيغه با مرحله داي را تهيه و تنظيم نمود يا ردوبدل كرد . يا اين كه از كامل كننده هاي چسبان برحسب نياز و با توصيه كارشناس ناظر استفاده كرد . 

" كنار گذاشتن افقي در طول پلت": مشابه به پديده واقعه افتاده در بالا مي باشد ولي تفاوت جان دار عدم خميدگي مي‌باشد . در زماني كه جيره دارنده فيبر بالايي باشند اين پديده به وجود مي آيد و به حافظه اين مي‌باشد كه ارتفاع فيبر ها از قطر ترك ها اكثر اند و پس از خروج از داي به خاطر خواص انبساط فيبرها، پلت كنار گذاشتن مي خورد و ظواهر پلت ها به صورت پوست درخت سوخته در مي آيد . 

براي 
اصلاح آن بايستي به مورد ها پايين پرداخت : 
- ارتقاء تراكم داي . 

- ميزان فيبر ها نبايد اكثر از قطر ذرات باشد ، براين اساس بايستي در بخش آسياب بيشتر دقت شود . 

- اندك كردن ظرفيت دستگاه پلت يا اين كه اصطلاحا دور فيدر را كاهش اعطا كرد كه باعث كم شدن اندازه عبور مواد از داي و كاهش برهه زماني عبور مواد و رنج پلت هم اكثر مي گردد . 


بالابردن بازه دوران پخت و پروسه كانديشنينگ (كانديشنر تعدادي لايه) 
- در شراي غذا آردي رطوبت بالايي دارا‌هستند يا اين كه دارنده اوره اند چنين موردها پيش مي آيد كه رطوبت و اوره بايد در دست گرفتن گردند . 

" ترك عمودي روي مرحله پلت " : اجزاي پفكي والاستيكي كه در مواد پودر شده وجود دارا‌هستند ممكن مي‌باشد در طول مراحل كانديشنينگ به حافظه جذب رطوبت منبسط شوند كه وقتي به وسيله داي فشرده مي شوند دچار ترك خوردگي مي شوند و علت آن همان گونه كه گفته شد خاصيت الاستيكي و رطوبت موجود در ذرات مواد آلي ميباشد . 

در رويكرد تصحيح آن مي بضاعت تركيب جيره را تغيير‌و تحول بخشيد اگر چه كه ممكن است منجر ارتقا هزينه جيره شود و يا از بخار خشك بطور متناوب استعمال كرد و مي بضاعت و توان با كاهش گنجايش پلت و يا اين كه ارتقا طول مفيد شكاف ها ي داي كه برهه زماني ماندگاري مواد را در سوراخ ها افزايش مي دهد، هم به كار گيري كرد ضروري به ذكر مي باشد در اين مواقع مي توانايي از موادي كه از كنار گذاشتن خوردگي پلت جلو گيري نمايد (پلت چسبان) به كار گيري كرد . 

" كنار گذاشتن منشعب روي تراز داي " : اين ظاهر در پلت نشان از آن داردكه پلت دارنده ذرات والا در مواد آردي مي باشد كه مانع از جذب بخار و رطوبت در حين فرايند پلت كردن مي شود . قابل انعطاف شدن ذرات درشت به راحتي نرم شدن ذرات با اندازه كوچك نميباشد بنابراين در ارتفاع روند خنك شدن به خاطر تفاوت ميزان سختي مبتلا چروكيدگي مي شود و كنار گذاشتن خوردگي منشعب در روي آن به وجود مي آيد . 

در اينجا براي تصحيح زمينه فوق بايستي ميزان ذرات در اختيار گرفتن شود و يك شكل بودن ذرات آردي در طول فرآيند كانديشنينگ لازمه رفع اين اختلال مي باشد . 

نتيجه 
گيري : 
با دقت به آماده بودن شرايط مطلوب در بازار امروز و رشد روز افزون تقاضاي خوراك آماده پلت واجب مي باشد كه علم فرآوري اين طعام ها تقويت گردد و لازمه آن به كارگيري متخصصان خوش تفكر و با حوصله و با تجربه در اين صنعت است تا از اين بستر در جهت استفاده مندي هرچه بخش اعظم صنعتگران متشخص قدمي برداشته شود . ضروري به ذكر هست كه پتانسيل بالا در پيش روي اين صنعت و همينطور خام بودن كلي اين صنعت هنوز در ايران نياز به كسب تجربيات بخش اعظم را مي طلبد . 

با 
اعتنا به اين‌كه مطالب آماري و تحليلي در پروسه سازي پلت به نسبت ناچيز است و با توجه به مدت كوتاهي از آغاز عمل اين صنعت در كشور‌ايران مي گذرد ميتوان خاطرنشان كرد : 
1- پلت كردن و روند سازي غذا تلفيقي از علم ها مختلفي همچون تغذيه،مكانيك، الكترونيك، فيزيك و شيمي به طور گسترده و ديگرعلوم متعلق هم بطور نسبي مي باشد . 

2- با فراهم نمودن وضعيت پروسه سازي رويه را براي توسعه اين صنعت گشوده نمائيم . 

3- به زودي نيز فوت و فن و تكنيهايي كه در پيش روي ما مي باشد تمامي وابستگان به اين صنعت را برآن ميدارد كه به اين تكنيك با نگاهي تازه بنگريند . 

پلت ها به تيتر خوراكي با هويت بهبود استفاده وري در زماني نه چندان دور عرصه اي را جهت اكمال نقوص مو جود در غذا دهي سنتي را مهيا خواهند ساخت . لذا فيض آوري لازمه اش استعمال از اين جور خوراك خواهد بود . 

 
برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۰۶:۵۴ توسط:علي پور موضوع:

غذا مبتكرانۀ براي طيور

غذا 
مبتكرانۀ 4 : باغچه به 
ايده هاي زير دقت نمائيد : •تميز كردن و چيدن علف هاي بيش تر گلشن را به مرغ ها بسپاريد . 
•اجازه دهيد آنچه كه از محصول ها باغ به جا باقي‌مانده را مرغ ها مصرف كنند . 
•محصولاتي ويژۀ طيور بكاريد . چغندر و برگ چغندر، گونه هاي كلم و كاهو، و كدو براي اين خواسته بي نظيرند . 
•سيب زميني پخته (و خير خام) به عنوان وعدۀ اساسي مرغ مي تواند كاربرد داشته باشد . 

طعام 
مبتكرانۀ 5 : دانه ها و ميوه هاي مو جود در طبيعت انواع دانه ها و ميوه هاي موجود در طبيعت مي توانند زياد خوبتر از غلات جان دار در فروشگاهها نياز طيور شما را برطرف سازند . هر تابستان به راحتي مي توان بشكه هاي بزرگي از گونه هاي توت ها را عده آوري نمود . 

پرس پلت
طعام 
مبتكرانۀ 6 : غلات و علوفه كاشتن گونه هاي غلات كار تقريبا بي آلايش ايست چنانچه از انواع آن ها نظير ذرت، گل آفتابگردان، سورگوم ، و يا اين كه تاج خروسي گزينش كرده و بكاريد . 
همينطور 
مي توانيد از دربين علوفه هايي نظير مكان نما ريشه، كاسني، باك چوي (نوعي كلم برگ چيني)، گندم سياه، شبدر، تخم كتان، يونجه، چغندر و برگ چغندر، نخود فرنگي و عدس ها، قاصدك، انواع توت ها و غيره گزينش نماييد و جاليزي ويژه براي خودتان و طيورتان داشته باشيد! 
طعام 
مبتكرانۀ 7 : انواع درخت ميوه هاي مغزدار(بادام، پسته، فندق و غيره) با جمع آوري گونه هاي مغزجات جانور در طبيعت، كاشتن آنان و در اختيار گذاشتن اين دانه ها براي تغذيۀ طيور مقدار قابل توجهي پروتئين و چربي مفيد به طيور خود رسانده ايد . 

خوراك 
مبتكرانۀ 8 : اشكال درخت ميوه مي توانيد از ميوه هاي افتادۀ روي زمين به كارگيري نمائيد و يا اين كه خودتان درخت ميوه بكاريد . دقت نماييد كه درختاني بكاريد كه نگهداري آن سهل و ثمره و ميوۀ آن مضاعف باشد مانند خرمالو، گونه هاي توت ها، سيب ، گلابي، هلو و غيره . 

خوراك 
مبتكرانۀ 9 : از انواع آفات باغ به كار گيري كنيد اشكال آفت هاي جان دار در باغ مثل سوسك ها، كرم و حلزون ها منابع غذايي فوق العاده اي براي طيور شما محسوب مي شوند . 

طعام 
مبتكرانۀ 10 : بركه و تالاب مي توانيد بركۀ كوچكي در باغ خويش داشته باشيد تا داخل آن هم ماهي نگه داريد و نيز گياهان آبزي داشته باشيد . خزه ها از گياهان آبزي مي باشند كه به آساني رشد مي كنند و در صورتيكه خشكشان نمائيد تا 40 درصد حاوي پروتئين مفيد براي طيورتان هستند . 

خوراك 
مبتكرانۀ 11 : مگس هاي سرباز مگس هاي سرباز بيشتر مشابه زنبورهاي سياه هستند و منشاء اثرگذار پروتئين براي طيور محسوب مي گردند . 
شما مي توانيد با به كارگيري از پسماندهاي آشپزخانه، لاروهاي كوچك مگس زنبوري را رويش دهيد و يك طعام سرشار از پروتئين براي طيور خويش تهيه فرماييد . 

غذا 
مبتكرانۀ 12 : جوانه ها با جوانه دار كردن غلات و بنشن و حبوباتي كه طيور شما از آنان تغذيه مي كنند، مي توانيد پروتئين مصرفي طيورتان را تا 30 درصد بالا ببريد . 
با اين فعاليت شما نه تنها سطح پروتئين مصرفي را ارتقا مي دهيد كه مرحله ويتامين، مواد معدني و آنزيم ها را نيز ارتقا داده ايد! 
به اين مراد مي توانيد درون سطل يا اين كه كاسه اي اين دانه ها را به بازه 2 الي 4 روز بخيسانيد تا جوانه بزنند . 

خوراك 
مبتكرانۀ 13 : كمپوست اين يكي از خط مش هاي غذا مبتكرانۀ مسئله علاقۀ اينجانب مي‌باشد . تابستان گذشته، اينجانب از شيوه همين كمپوست سازي توانستم هزينۀ غذا صنعتي خويش را 100 درصد كاهش دهم . 

خوراك 
مبتكرانۀ 14 : ورمي كمپوست و رويش كِرم ورمي كمپوست به پروسۀ به كارگيري از كرم ها براي ساخت كمپوست مي گويند . كرم ها را مي بضاعت و توان در همه فصول سال پرورش بخشيد . آنان منبع بي نياز پروتئين مي‌باشند . رشد آن ها به بزرگي گلۀ طيوري كه پرورش مي دهيد و همت و ارادۀ شما بستگي دارااست . 
دستورالعمل 
كلّي براي پرورش كرم خاكي : 1 .سطلي فلزي، پلاستيكي يا چوبي تنظيم فرمائيد . 
2 .براي سطل تهويه تعبيه نماييد . در صورتيكه سطل پلاستيكي استفاده مي كنيد، سوراخ هاي دوچندان ريز 1 ميليمتري ساخت فرماييد . 
3 .كمي كرم در هر تراز بگذاريد . 
4 .روي سطل درپوش قرار دهيد چراكه كرم ها نور و روشنايي را دوست ندارند و ضمناً با اين عمل سطح رطوبت موجود را تهيه كرده ايد . 
5 .سطل دربردارنده كرم ها را در محلي خنك و سايه دار قرار دهيد . 
6 .دما بايد در ميان در بين -1 تا 21 درجۀ سانتيگراد نگه داشته شود . 
7 .حداقل تا 10 سانتيمتر از سطل را از مواد مرطوب پُر نمائيد . 
8 .بستري از خرده برگه و مقوا يا اين كه كاه براي كرم ها قرار دهيد سپس روي آن را با گِل و لاي بپوشانيد . 
9 .مواد شما بايد رطوبتي همانند يك اسفنج تر داشته باشد . 
10 .كرم هاي خويش را تنظيم كرده و در اين سطل بياندازيد . 
11 .تفاله ها و پسماندهاي غذايي را حداقل هفته اي يك سكو براي كرم ها بريزيد . از مركبات، گوشت، لبنيات و يا مدفوع حيوان ها خانگي بيش از اندازه استفاده نكنيد . 
12 .پس از گذشت 3 تا 6 ماه مدت برداشت كرم ها و كمپوست هست . 


برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۲۲:۴۱ توسط:علي پور موضوع:

اسيدوز در اثر مصرف زياد كربوهيدراتهاي

اسيدوز 
در اثر مصرف زياد كربوهيدراتهاي سهل التخمير يا مصرف قليل فيبركم و يا هر دوي اين موراد ايجاد ميشود 

پرس پلت

محيط 
شكمبه معلولي از ميزان بافر (غذا وبزاق) ، ميزان اسيد توليد گرديده در شكمبه و ميزان 
جذب و عبور اسيد است .درشرايطي 
كه بخش زيادي از جيره را كربوهيدراتهاي آسان التخمير به خود 
اختصاص داده اند و يا فيبر جيره اندك است، اسيديته شكمبه به شدت كاهش ميابد . 

در 
واقع اسيدوز ، كاهش در ميزان قلياي تن نسبت به اسيد مي باشد 
علائم 
اسيدوز 

۱-كاهش 
مصرف ماده خشك و بي اشتهايي 


۲- 
كاهش چربي شير 


۳- 
كاهش سرعت رشد 


۴- 
عدم تعادل ، ضعف و افسردگي 


۵- 
توقف حركات شكمبه به يار درد شكم 


۶- 
خميدگي بدن ودرازكشيدن 


۵ . 
جفت ماندگي (Retained Placenta) 

يك عدد از بيماريهاي شايع جداره رحم مي باشد . 
در گاوهاي سلامت و نرمال جفت طي يك ساعت يا اندكي بخش اعظم سپس زايمان 
از رحم خارخ مي شود . جفت ماندگي به حالتي اطلاق مي شود كه جفت ۱۲ ساعت بعد از آن از وضع حمل خارج نشود . 

مشكل 
جفت ماندگي عمده در تليسه ها در شكم اوليه و گاوهاي پير معمول مي باشد 
همينطور در زايمانهاي ناياب دو قلو نيز جفت ماندگي ملاحظه ميگردد . علل 
جفت ماندگي 

چسبيدن جفت به جدار رحم كه با كاهش وزن تن داراي ربط مي باشد . 
اتصال جفت با رحم در ماههاي آخر 
آبستني سست خيس گرديده و اين كار در ۵ روز پيشين از زايمان با ترشح هورمون استروژن انجام مي گيرد . 

به اين ترتيب 
در گاوي كه پنج روز دير خيس يا اين كه زودتر از موعد مقرر وضع حمل نمايد احتمال بروز جفت 
ماندگي ارتقاء مي يابد . 
عدم انقباض يا سستي رحم يا اين كه هر علتي كه باعث توقف يا ضعف ماهيچه هاي 
منقبض كننده رحم شود (مانند تب شير) موجب پيدايش خلل در دفع جفت توسط رحم مي گردد . 

عفونت 
و بيماري اندامهاي بدن، اين عوامل موجب آلودگي دستگاه ايجاد مثلي گرديده و با توليد 
تب 
بالا موجب سقط جنين مي گردد 
از طرفي عارضه جفت ماندگي احتمال عفونت دستگاه ايجاد مثل را ارتقاء مي دهد . ۶ . 
بروسلوز (Brusellosis) 

يكي 
از بيماري هاي شايع مشترك در ميان انسان و دام ،كه فوق العاده عفوني و قابل انتقال است 
بيماري 
هزار چهره بروسلوز يا اين كه تب مالت بوده كه تيم فراوان زيادي از پستانداران اهلي 
و وحشي را دچار مي سازد . 
اين بيماري به علت ساخت سقط جنين در دام كاهش توليد شير ، 
عقيمي و نازايي و از دست رفتن ارزش اقتصادي دامهاي مبتلا مي شود . 

علاوه 
بر بعد اقتصادي به علت ابتلاي آدم به اين بيماري از بعد بهداشتي 
هم دارنده اهميت فراوان هست . 
ويژگي اصلي اين بيماري اقتدار آلودگي شديد آن در تمام حيوانات 
اهلي و وحشي ميباشد . 
دامهاي در گير به بروسلوز ، معمولا در اولين عصر آبستني در گير سقط جنين مي شود 
كه 
در هنگام بچه اندازي دامها و تا مدتها آن‌گاه از آن با دفع ترشحات شديدا آلوده رحمي ، 
سبب ساز 
مي شود محفظه اطراف ، مزارع و مراتع به شدت آوده شوند كه اين عمل زمينه مساعدي 
براي آلودگي ساير حيوان ها و بشر توليد مي كند . 
دفع باكتري عامل بيماري از طرز شير حيوانات مبتلا و 
ترشحات رحمي و جنين سقط شده خطرات فراواني را براي ساير دامها و همينطور آدم در بر دارااست . نشانه ها 
بروسلوز 

علامت ها بيماري بستگي به سطح ايمني گله ها دارااست . 
در گله هاييكه واكسينه نشده اند سقط جنين در 
دام و شيوع سقط در گله مهم ترين علامت پيدايش بيماري مي باشد . 

سقط جنين در گاو از ماه پنجم آبستني اتفاق مي افتد . 

از 
علامت ها ديگر آن جفت ماندگي ، تورم ديواره رحم و تورم بيضه ها هست


برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۰:۵۰ توسط:علي پور موضوع:

مدير ساخت نظير در گوسفند وبز

مدير 
ساخت نظير در گوسفند وبز 
يكي از مهم ترين راههاي برد در صنعت رشد گوسفند مدير توليد نظير ميش ها مي باشد كه داراي اثرات چشمگير بر روي ميزان درآمد رشد دهندگان دارد . براي اين مراد روش هاي مختلفي پيشنهاد شده هست كه در زير به معرفي بعضي از اين راه و روش ها و مزاياي آنان مي پردازيم . 

پرس پلت
۱)همزمان 
سازي فحلي ميش ها 
روش‏هاي مختلفي به مراد همزمان سازي فحلي در ميش وجود دارد كه از جمله مي توانايي به استفاده از سيدر، اسفنج و تزريق پروستاگلاندين اشاره كرد . بسته به شرايط هر كدام از اين منش ها مي توانند اثرگذار واقع شوند . با اين درحال حاضر استعمال از سيدر نسبت به ساير شيوه ها كاربرد گسترده تري دارااست و ذيل وضعيت متفاوت قابل استفاده مي باشد . 

ارتفاع مقطع استعمال از سيدر ۱۲ الي ۱۴ روز مي باشد و در روز آخر سپس از خارج سازي سيدر از واژن بسته به انگيزه ميزان مسئله نياز هورمون PMSG به عضله ران ميش تزريق و ظرف برهه زماني ۲۴ ساعت آن‌گاه ميش فحل گرديده و آماده باروري مي شود . 

⭕️مزايا 

از مزاياي اين راه و روش يكسان سازي موقعيت گله مي باشد ( آبستني، آبستني سنگين، ميش تازه زا، بره هاي شير خوار) از اينرو مدير تغذيه و حفظ آن‌ها مضاعف سهل و آسان و دقيق خواهد بود ( چون جيره ميش حامله سنگين وزن با ميش نو وضع حمل كرده از نظر كيفيت و حجم فرق مي كند) . 

علاوه بر اين در چهره تمايل دامدار به دو توشه زايش در يك سال ميتوان از اين تكنيك به منظور فحل آوردن ميش ها به كارگيري كرد . قابل ذكر هست كه در دو ماه اوليه سال نسبت به فصل گرما ميزان باروري ميش ها فراتر مي باشد . 

۲) 
استفاده از تلقيح مصنوعي 
با استفاده از اين تكنيك مي ‏توان از تعداد قوچ‏هاي موجود در گله كاست ( تقريبا ۶۰ درصد) به گونه‏اي كه به ازاي هر ۱۰۰ راس ميش ۵ راس قوچ نگه داشت . با به كارگيري از اين رويه مي‏توان آنگاه از هم زمان سازي فحلي، ميش‏ها را با اسپرم قوچ قضيه لحاظ بارور كرد . در ضمن مي توانايي بره هاي ماده را در سنين ۱۰ الي ۱۰/۵ماهگي نيز بارور كرد . علاوه بر اين با استفاده از اين تكنيك مي بضاعت و توان مسافت ۲ زايمان ميش را از ۱۲ ماه به ۸ ماه كاهش اعطا كرد . 

⭕️مزايا 

با استعمال از اين تكنيك مي توان بازه ولادت بره ها رامحاسبه نمود و شايسته ترين بازه زماني را در اين رابطه گزينش كرد . قابل ذكر مي‌باشد كه در استان مركزي ۱۰ الي ۲۰ بهمن بهترين بازه به دنياآمدن مي باشد . اين فرمان سبب ساز مي‏شود كه بازه عرضه بره ها در ارديبهشت ماه كه قيمت گوشت به منجر كمبود بره و گوساله پرواري دوچندان بالاست باشد . 

همينطور در درحال حاضر حاضر با دقت به اين كه در تيرماه اكثر بره‏ها را از شير مي گيرند با كاهش قيمت مواجه ميشويم كه با استعمال از اين تكنيك مي توانايي بر اين اختلال غلبه كرد . 

از سوي ديگر با تلقيح ميش ها در برهه زماني يگانه مي توان بازه زماني زايش را با روزهاي يگانه نظير عيد قربان كه تقاضا جهت بره كم وزن بالا مي رود هماهنگ نمود . 

اين تكنيك از بعد تغذيه اي نيز قابل اعتنا مي باشد يه گونه اي كه در ابتداي سال كه گله به مرتع مي رود و بره ها امكان هضم علوفه را دارا هستند مي بضاعت از علوفه و گياهان جديد روييده گرديده مراتع استعمال كرد . 


برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۴:۱۰ توسط:علي پور موضوع:

بيماري گوسفند زنده Live

بيماري 
گوسفند زنده Live 
sheep disease بيماري گوسفند بايستي در دست گرفتن و درمان شود زيرا يكى از فاكتورهاى اساسي در جهت ارتقاء ايجاد و كاهش هزينه‌هاى پرورش و نگهدارى حيوان‌ها اهلي، جلوگيرى از امراض و بيمارى‌ گوسفند است، چراكه ممكن مي‌باشد بيماري واگير باشد و ديگر دام‌هاى اهلى دچار آن بشوند .و مشكلاتي براي دامدار و فروش دام زنده و گوسفنده زنده اش داشته باشد . 

پرس پلت

(تلفات در اثر بيمارى‌ها و انگل‌هاى خارجى و داخلى باعث خسارات زيادى در صفت گاودارى و مرغدارى و گوسفنددارى مى‌شود) . براى رسيدن به اهداف مي بايست از فيزيولوژى و وضع عادى و سالم حيوانات گوناگون با خبر بود تا با بروز هرگونه تغييرى در شرايط طبيعى آنها در صدد رفع آن برآمد . 


حالات فيزيولوژيكى و طبيعى دام ها در هنگام بروز بيماري گوسفند و دام: درجهٔ 
حرارت بدن تعداد 
ضربان قلب در دقيقه تعداد 
ميانگين تنفس در دقيقه سن 
بلوغ حالت 
طلب و زمان آن فواصل 
دربين دوحالت طلب ارتفاع 
دورهٔ آبستني دورهٔ 
شيردهي سن 
جفتگيرى مرتبه حرارت بدن حيوانات معمولاً اثبات است، ولى تغييرات محيطى مثل افزايش يا اين كه كاهش دما و رطوبت مى‌تواند منجر كاهش درجهٔ حرارت بدن دام و گوسفند گردد و كار فيزيكى ممكن مي‌باشد در حدود يك درجه سانتى‌گراد در آن تغيير ايجاد نمايد . 

در جدول A درجهٔ حرارت طبيعى دام‌ها و حيوان ها اهلى و در جدول B تعداد ميانگين ضربان نبض و در جدول C ارتفاع مدت آبستنى در دام‌هاى گوناگون نشان داده شده ميباشد كه با مراجعه به آن مي توانيد از بيماري گوسفند خويش آگاه گرديد . 

جدول 
A – درجهٔ حرارت طبيعى براي پيشگيري از بيماري گوسفند: جدول 
درجه حرارت دام 
جدول 
B- تعداد ميانگين ضربان نبض براي پيشگيري از بيماري گوسفند: جدول 
ضربان قلب دام 
جدول 
C- طول زمان آبستنى براي پيشگيري از بيماري گوسفند: جدول 
عصر ابستني دام 
با دقت به اين جداول هرگونه تغييرى كه در سالم دام و گوسفند زنده چهره دهد فوراً قابل تشخيص خواهد بود .به همپا تغييرات ظاهري، تغييراتى در خون، ادرار، مدفوع دام‌ها نيز از حيث شيميايى و فيزيكى ممكن مي باشد حادثه بيفتد كه اكثر زمان ها اوقات براى پى بردن به آنان و تشخيص بيمارى گوسفند ياري مى‌كند . 

اطلاع 
از بيماري گوسفند به هنگام ايجاد مثل و زايمان : گوسفندان جز پستانداران ميباشند و ساخت مانند آنها نظير دام‌ها (گاو، بز و …) انجام مي‎شود . ميش‌ها در تعداد بره هاي بدنيا آمده متعدد هستند و ممكن مي‌باشد برخي از نژادهاي گوسفندان يك سري قلو باشند و برخي تنها يك بره به عالم آورند . 

ميش‌ها در سن شش تا هشت ماهگي و قوچ‌ها در سن چهار تا شش سالگي به بلوغ مي‌رسند . ميش‌ها داراي يك چرخه پريودي 17 روزه مي باشند كه حدود سي ساعت طول مي‎كشد . در اين هنگام يك بويي به نام فرومون از خود منتشر مي‌نمايند كه همين باعث تحريك قوچ‌ها مي گردد كه به ناگهان شهوت آنان بالا مي رود و اقدام به جفت‌گيري مي كنند . 

ميش‌هاى خيلى چاق يا آنهايى كه بيش از يك جنين آبستن هستند، استعداد زيادى به بيماري هاي آبستنى دارند؛ توصيه مى‌شود چندين هفته قبل از زايش پشم ميش‌ها چيده بشود . 

پشم‌چينى 
قبل از زايش براي پيشگيري از بيماري گوسفند: شرح 
عارضه ها پشم چيني گوسفندان 
افزايش 
بهداشت خويش ميش و بره در هنگام زايمان مى‌شود كثافت 
و آلودگى پشم‌ها كمتر خواهد بود ميش‌ 
فضاى كمترى خواهد گرفت بره 
به‌راحتى شير خواهد خورد نشانه ها 
زايش به‌خوبى و به‌راحتى قابل تشخيص بوده و احتمال آلودگى پستان كاهش خواهد يافت در موقع جابه‌جايى با ميش‌ها بايد به ملايمت خلق شود، در صورتيكه در جابه‌جا كردن حيوان توجه نشود احتمال سقط جنين بيشتر خواهد شد . 


برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۳۰:۱۴ توسط:علي پور موضوع:

يك‌سري دسته سيستم پرورش گوسفند سيستم

يك‌سري 
دسته سيستم پرورش گوسفند سيستم 
رويش عشايري معمولاً گوسفندان پرورش يافته ذيل اين سيستم دارنده دنبه بزرگي هستند و وجود دنبه برهان كمكي براي بهبود مقاومت حيوان محسوب مي گردد . دنبه مرجع ذخيره انرژي و آب متابوليكي است و ذخيره انرژي اضافي به صورت دنبه در گوسفندان رشد يافته در اين سيستم سبب ساز مقاومت در پيش‌رو گرماي محفظه و گرماي ساخت گرديده در بدن حيوان مي‌باشد . در اين سيستم گوسفندان براي تأمين طعام و انرژي قضيه نياز مي بايست روزانه فاصله متعددي رويه پيمائي انجام دهند و انرژي ذخيره گرديده در دنبه مي تواند انرژي اين راه پيمائي را تأمين كند . چربي ذخيره گرديده در دنبه انرژي قضيه نياز براي حفظ در خلال دوره هاي محدوديت يا تنش غذائي را تأمين نموده و ذيل وضعيت دشوار قاضي بر اين سيستم توانائي حيوان در مراقبت و تحريك چربي دنبه، اهميت قابل مراعات اي در منفعت وري و چه بسا بقاي گوسفند دارااست . ميزان ايجاد گوسفندان در اين سيستم معمولاً قليل است ولي به حيث پائين بودن مقدار نهاده، هر مقدار ايجاد در اين سيستم معمولاً مقرون به صرفه مي باشد . در اين سيستم گله داران صرفا بره ايجاد كرده و پس از شيرگيري به فروش مي رسانند چون كه امكان پروار كردن بره ها وجود ندارد . در اين سيستم علاوه بر بره شيرگيري، شيردوشي از ميش هم صورت مي گيرد و فروش مشتقات شير ميش (روغن، كشك و … ) هم گزيده از درآمد گله داران را به خويش اختصاص مي دهد . 

پرس پلت

1-2- 
سيستم پرورش گشوده يا اين كه تپه اي توليد مراتع در اين سيستم به خاطر ميزان بارندگي بخش اعظم و همچنين رتبه حرارت كمتر در مقايسه با سيستم قبلي، بالا تر هست . گوسفندان پرورش يافته در اين سيستم به دوران بيش از 200 روز در سال بر روي مراتع چرا كرده و مابقي سال را معمولاً در آغل تغذيه دستي مي شوند . حاصل خيزي زمين ها در اين سيستم آن قدر نيست كه براي كشاورزي مناسب باشد و به همين استدلال براي چراي گوسفند موضوع به كارگيري قرار مي گيرند . در خلال مدتي كه گوسفندان در آغل حفظ مي شوند، معمولاً كمتر از حد استاندارد و بعضاً در حد حفظ و به رخ دستي تغذيه مي شوند . بر مغاير سيستم قبلي، در اين سيستم تغيير تحول موقعيت محيطي از نحوه اصلاح مراتع قابليت پذير است . از جمله هدف ها اصلاحي كليدي در اين سيستم هم همانند سيسم قبل مقاومت حيوان به حالت سخت محيطي هست . در اين سيستم قابليت و امكان ساختمان سازي و ايجاد تأسيسات با به كارگيري از منابع محلي وجود دارااست و لذا در مقايسه با سيستم قبلي ميزان نهاده قدري بيشتر مي باشد و بايستي مقدار توليد نيز بخش اعظم باشد تا بتواند هزينه ها را جبران نمايد . در اين سيستم نيز همانند سيستم گذشته دامدار تا توليد بره شيرگيري فعاليت مي كند و معمولاً تجهيزات پرورش و پروار بره ها را ندارد و تا حدودي هم دوشش شير از ميش ها ترويج داراست . ميزان گله هاي پرورش يافته پايين اين سيستم معمولاً كمتر از سيستم پيشين ميباشد . در كشور ايران اين سيستم معمولاً در بخش ها تپه ماهور و بوسيله بيشه نشينان اجرا مي شود . 


برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۱۷:۵۴ توسط:علي پور موضوع:

رويه هايي كه مي بضاعت دامداري

رويه 
هايي كه مي بضاعت دامداري را به كاري لبريز در آمد تبديل كرد ! رويه كارهاي زيادي براي ارتقا فيض دهي گوسفند و دام ها وجود داراست . يك عدد از رويه هاي اصلي اين كار، به كارگيري از داروهاي تهيه كننده هورمون ، براي افزايش تعداد دفعات جفت گيري در حيوان هست . يكي از اولين حيواناتي كه آدم براي استعمال از آن ، رام كرد گوسفند بوده مي‌باشد . 
پرس پلت

گوسفند مي تواند در بيشتر حالت آب و هوايي پرورش يابد و رشد كند و با كمترين و حاجتمند ترين علوفه ها هم مي تواند به پرورش خويش ادامه دهد .ولي در كشور ما اولي انگيزه براي پرورش گوسفندان به كار گيري از گوشت آن هست و پشم و پوست آن منزلت هاي بعدي را به خويش اختصاص داده اند . 

نكته اصلي ديگر اين مي باشد كه گوسفندان بر بر خلاف ديگر حيوانات نياز به مقام يگانه ، همراه با امكانات گران ارزش براي رويش نيستند . بشر ها هم براي ادامه حيات خويش علاوه بر مواد غذايي گوناگوني كه به كارگيري مي كنند ، نياز به پروتئين هم بخشي از يك عدد از با اهميت ترين آن ها هست . نياز هر روزه انسان ها به پروتئين به طور كامل مشهود ميباشد و درست مي باشد كه امروزه مواد مختلفي جايگزين گوشت حيوان‌ها شده مي‌باشد البته باز اكثر مردم مزه گوشت گوسفند و گوساله را به اين مواد و فراورده هاي جديد ترجيح مي دهند . 
• 
رگولين رگولين در واقع يك قطعه اي ميباشد كه روي گوش گوسفند هاي نر و ماده به امداد وسيله اي تفنگ نظير وصل مي نمايند . تعدادي قطعه از رگولين را پايين پوست حيوان نر و ماده قرار مي دهند ، ولي اين جاگذاري در نرها بايد حدود 7 روز زودتر از ماده ها انجام شود . سپس از گذشت 50 روز مي توان گوسفندان نر و ماده را درون يك گله كنار هم قرار بخشيد و شاهد تاثير اين هورمون هاي كاشته شده بود . 
ولي خوبتر هست دامپزشك اين كاشت را انجام دهد .خاصيت موجود در رگولين ، ترشح هورمون ملاتونين مي‌باشد كه كم قليل ، به تن حيوان وارد مي شود و سبب ساز مي شود كه گوسفند ماده ، تصور نمايد روز فراوان كوتاه و شبكه هاي مردمي ها طولاني گرديده اند . اين شم ، دام را به خاطره فصل جفتگيري مي اندازد . يعني مي تواند به جز آخرها فصل پاييز و اوايل بهار در فصول ديگر نيز شاهد جفتگيري دام ها بود . 
نكته اي كه حائز اهميت ، اين هست كه كاشت اين قطعه ، هيچ خطري را در هيچ يك از روند رويش گوسفندان و چه بسا بره هاي نو متولد شده ندارد و در سال بعد هم گوسفندان در فصل طبيعي خويش شروع به جفتگيري مي نمايند . ولي نظير هر عملي اين كاربايد در محيط مطلوب و بهداشتي و با استفاده از وسيله هاي بهداشتي انجام شود تا امكان عفونت و آلودگي گوسفندان را تا آنجا كه مي توان كاهش بخشيد . 
• 
پروار بندي پرواربندي در واقع پروسه و فرايند اي مي باشد كه طي آن تلاش مي شود كه وزن گوسفندان را با راه و روش هاي مختلف و دادن تغذيه مطلوب تا آنجا كه مي بضاعت ، افزايش دهند و درانجام پروار بندي بايد به تغذيه و گونه زندگي دام ها اعتنا ويژه و خاصي كرد . 
مقدمه دامداران به تعداد مسئله نياز خويش ( مثلا 1500 مركز ) بره مي خرند و بايدبتوانند در زمان 3 ماه ، بره ها را به گوسفندان سنگين وزن تبديل كنند تا بتوانند با فروش آن ها ، سود بالايي را از آن خود كنند . طي رويش گوسفندان ، هر چه هزينه ها كمتر باشد به همان نسبت نيز ، سود بالاتري نصيب رشد دهنده گان خواهد شد . 
برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۱۶:۰۷ توسط:علي پور موضوع:

رويش گوسفند و معرفي نژادهاي ايراني


رويش 
گوسفند و معرفي نژادهاي ايراني و خارجي يك عدد از محاسن رويش گوسفند و بز در مقايسه با بقيه حيوان ها مانند گاو و مرغ، ناچيز هزينه بودن محل حفظ آنان است . 
پرس پلت
محاسن 
پرورش گوسفند يكي از محاسن رشد گوسفند و بز در مقايسه با ساير حيوانات مثل گاو و مرغ، اندك هزينه بودن محل محافظت آن‌ها است . با اين حال بايستي اعتنا داشت كه براي سود برداري اقتصادي در رويش گوسفند و بز، وجود منزلت و تأسيسات فني مناسب اهميت داراست . از طرفي فراهم سازي مقام هم از عامل ها لازم رويش است . پيشين از انتقال دام‌ها به مقام بايد آن را از نظر موقعيت آخور، آبشخور، سايبان و موردها مشابه چك فرمائيد و نواقص مو جود را برطرف نماييد . بيش از سه چهارم صنعت گوسفندداري دنيا، تنها متكي به 10 تا 20 نژاد شناخته شدة گوسفند هست . 

معرفي 
گوسفندان ايراني 
گوسفند 
افشاري 
نژاد: گوشتي، پراكنش گوسفند افشاري در بين استان‌هاي زنجان و چكيده از استان‌هاي آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي و كردستان دور از هم مي باشد . جمعيت بالغ بر يك ميليون رأس ميباشد . رنگ قهوه‌اي روشن، تا تيره و بندرت سپيد هست . رنگ پيروز در گوسفندان بالغ قهوه‌اي متمايل به قرمز‌رنگ يكدست، سواي لكه با دامنه تغييرات از قهوه‌اي شفاف تا قهوه‌اي تيره متمايل به سياه است و رنگ تن بره ها در بدو تولد قهوه‌اي متمايل به سياه بوده و به تدريج با ارتقا سن رنگ بدن روشن‌تر مي‌شود . 

گوسفند 
بلوچي 
نژاد: پشمي – گوشتي هست . پراكنش آن در استان سيستان و بلوچستان و جمعيت آن بالغ بر 1 ميليون و 500 هزار راس ميباشد . رنگ سفيد يك دست با لكه هاي سياه دور چشم، پوزه و مفاصل دست و پا چشم مي‌گردد . 

گوسفند 
زل 
اين نژاد گوشتي است و رنگ آن‌ها از قهوه‌اي واضح تا تيره، سياه نخودي و شكري چشم ميگردد . گوسفند زل ژنوتيپ منحصربه‌فرد به فردي داشته و صرفا نژاد بي دنبه كشور‌ايران مي‌باشد . اين نژاد را حد فاصل دربين گوسفندان اهلي و وحشي مي‌دانند كه به جاي دنبه داراي دمي بصورت دنبالچه باريك متشكل از 7 مهره ميباشد . با اقليم‌هاي كوهستاني و كوهپايه‌اي بخش زيادي از روستائيان بيشه نشين و يا كناره جنگل مبادرت به نگهداري از گوسفند زل مي نمايند . اين دام به ادله نداشتن دنبه و بلندي نسبي دست و پا و نيز سبك بودن وزن حيوان بضاعت و توان زيادي در راهپيمايي و پيمودن مسيرهاي مرتفع دارااست . رنگ آن هم قهو هاي روشن تا تيره، سياه نخودي و شكري ديده مي‌شود . 

نژاد 
دالاق 
اين نژاد گوشتي هست . رنگ در بدو ساخت سياه و قهوه‌اي تيره در هنگام بلوغ به رنگ شكري در ميايد . پراكنش: در استان گلستان است . تن كشيده، دست و پاي بلند، بدون شاخ و گوش‌ بلند است، روي بيني قوس دار، حدقه ديده برجسته، پيشاني پوشيده از پشم، بالاي جمجمه پاره اي برجسته، نيمرخ محدب، گردن پوشيده از پشم، دست و پا داراي قلم درشت هست . 

برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۴۰:۰۱ توسط:علي پور موضوع: